NAME

Question types


Start with


Question limit

of 83 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

83 True/False questions

 1. баяуslow

        

 2. алысheavy

        

 3. қорқынышscary

        

 4. еңбекқорhard-working

        

 5. қауыптыhard, loud

        

 6. қаттыgood

        

 7. жұқаnew

        

 8. кеңloose; spacious

        

 9. толықfull, complete

        

 10. жаманcheap

        

 11. бірінші, алғашқыclosed

        

 12. шетелrare

        

 13. тазаclean

        

 14. тікелейdirect

        

 15. жеткіліксізold (2)

        

 16. соңғыlast

        

 17. академиялықall kinds of

        

 18. ауырfar

        

 19. бірденidentical

        

 20. қарапайымbeneficial

        

 21. маңыздыimportant

        

 22. керемет, тамашаshort (height)(2)

        

 23. барлықall kinds of

        

 24. зиянdifficult

        

 25. арзанcheap

        

 26. екіншіsecond

        

 27. тереңdeep

        

 28. қиынdifficult

        

 29. сүйіктіfavorite

        

 30. жақсыgood

        

 31. құрметтіdear, respected

        

 32. мықтыgo-getter

        

 33. жаңаsimply

        

 34. оңайsimply

        

 35. ұзын, ұзақlong (2)

        

 36. толықskinny

        

 37. дәмдіdelicious

        

 38. тарnarrow

        

 39. жақынnear

        

 40. аласаshort, low

        

 41. пысықgo-getter

        

 42. ашықopen

        

 43. бұйраwavy

        

 44. құргакstrict; cruel

        

 45. қарт, кәріdangerous

        

 46. келесіshort, low

        

 47. дұрысhurried

        

 48. ежелгіancient

        

 49. асығысopen

        

 50. әдемі, сұлуbeautiful

        

 51. тұрмыстаcorrect

        

 52. ескі, көнеold (2)

        

 53. күрделіcomplicated

        

 54. бақыттыaccurate

        

 55. тарихиhistorical

        

 56. әрбірevery

        

 57. қымбатclean

        

 58. жасyoung

        

 59. жұмулы, жабықclosed

        

 60. төменlow

        

 61. сұмдықfull, complete

        

 62. аңқауnaive

        

 63. пайдалыbeneficial

        

 64. тапал, аласаfast, quickly (2)

        

 65. тез, жылдамdirect

        

 66. қырсықstubborn

        

 67. қаталforeign

        

 68. қысқаgo-getter

        

 69. уйленгенbeneficial

        

 70. ұқыптыaccurate

        

 71. кірyoung

        

 72. шулыquiet

        

 73. арықgo-getter

        

 74. екіқабат, аяғы ауырfirst

        

 75. жалқауnew

        

 76. семізfat

        

 77. биікtall

        

 78. жуасnoisy

        

 79. жұмсақwavy

        

 80. сирекforeign

        

 81. жайsimply

        

 82. бірдейimmediately

        

 83. халықаралықinternational