NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

20 Matching questions

 1. What's the news?
 2. Good Morning!
 3. Good Night!
 4. Good
 5. Bon Appetit!
 6. Unimportantly. So-So
 7. Good Day!
 8. Good Bye!
 9. Normal
 10. How do you say ... in Kazakh?
 11. Bon Voyage!
 12. Where is the toilet?
 13. How is your health?
 14. Not bad. Quite good.
 15. There is no news. Nothing.
 16. Good Evening!
 17. I don't understand.
 18. Please speak slowly.
 19. Please write it down.
 20. How much is this?
 1. a ... қазақша қалай айтылады?
 2. b сау болыңыз!
 3. c жәйлеп сөйлеңізші.
 4. d денсаулығыңыз қалай?
 5. e нендей жаңалық бар?
 6. f дәретханақайда?
 7. g жаман емес.
 8. h мен түсінбеймін.
 9. i жолыңыз болсын!
 10. j ешқандай жаңалық жоқ.
 11. k қайырлы түн!
 12. l жақсы
 13. m ас болсын!
 14. n қайырлы кеш!
 15. o бұл қанша тұрады?
 16. p онша емес
 17. q қайырлы күн!
 18. r осыны жазып беріңізші.
 19. s бір қалыпты
 20. t қайырлы таң!