NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

38 Matching questions

 1. banquet, feast (n)
 2. ambassador (n)
 3. chant, sing (v) song (n)
 4. master (n)
 5. helmet (n)
 6. corridor (n)
 7. servant (n)
 8. boss (n)
 9. political power (n)
 10. ocean (n)
 11. commander (n)
 12. truce (n)
 13. tree (n)
 14. peace (n)
 15. main corridor (n)
 16. girl (n)
 17. city (n)
 18. slave (n)
 19. cadet (n)
 20. meet (v)
 21. crowd (n)
 22. emissary (n)
 23. explain (v)
 24. crown (n)
 25. water (n)
 26. woman (n)
 27. group (n)
 28. embark (v)
 29. meet (for the first time) (v)
 30. commandant (n)
 31. soldier (n)
 32. dinner (n)
 33. village (n)
 34. planet (n)
 35. planetoid (n)
 36. introduce (v)
 37. boy (n)
 38. man (n)
 1. a yuQ
 2. b la'
 3. c ghom (n)
 4. d bIQ
 5. e ten
 6. f pIn
 7. g Sor
 8. h veng
 9. i mang
 10. j mIv
 11. k Duy
 12. l pIn'a'
 13. m QIj
 14. n chob
 15. o vengHom
 16. p loDHom
 17. q mIv'a'
 18. r yuQHom
 19. s qIH
 20. t lIH
 21. u ghom (v)
 22. v be'
 23. w chob'a'
 24. x be'Hom
 25. y bom
 26. z rojHom
 27. aa mangHom
 28. ab toy'wI''a'
 29. ac loD
 30. ad woQ
 31. ae la''a'
 32. af Duy'a'
 33. ag 'uQ
 34. ah bIQ'a'
 35. ai 'uQ'a'
 36. aj ghom'a'
 37. ak toy'wI'
 38. al roj