NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

38 Multiple choice questions

 1. banquet, feast (n)
 2. ocean (n)
 3. truce (n)
 4. planetoid (n)
 5. dinner (n)
 6. emissary (n)
 7. slave (n)
 8. commander (n)
 9. crown (n)
 10. meet (v)
 11. commandant (n)
 12. tree (n)
 13. peace (n)
 14. boy (n)
 15. city (n)
 16. water (n)
 17. boss (n)
 18. political power (n)
 19. planet (n)
 20. cadet (n)
 21. explain (v)
 22. chant, sing (v) song (n)
 23. embark (v)
 24. village (n)
 25. corridor (n)
 26. man (n)
 27. introduce (v)
 28. girl (n)
 29. crowd (n)
 30. soldier (n)
 31. main corridor (n)
 32. meet (for the first time) (v)
 33. group (n)
 34. helmet (n)
 35. servant (n)
 36. master (n)
 37. woman (n)
 38. ambassador (n)