NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 Matching questions

 1. vi to sleep
 2. vi to pass; to forgive
 3. vt to say, to tell
 4. tomorrow
 5. vi to speak
 6. (f) ground
 7. (f) sleep
 8. by night, at night
 9. (f) address
 10. by day, during the day,
 11. (f) breakfast
 12. vi to fall
 13. gradually, increasingly
 14. vt to read
 15. vt to give birth
 16. vt to give
 17. vt wash
 18. vt to do, to make
 19. easy
 20. vt to leave, to let
 21. vt to sew (clothes, etc.)
 22. (f) lunch
 23. vt to look
 24. late
 25. every
 26. (f) dinner
 27. vt to ask
 28. in the evening
 29. (f) day, sun
 30. (m) work
 31. vt to eat
 32. vt to write
 33. vi to play
 34. (f) evening
 35. (f) season; time
 36. vi to come
 37. vi to pull, to draw; to smoke
 38. (f) night
 39. vi to work
 40. vi to go
 41. (f) week
 42. (f) typewriter
 43. vt to want
 44. every day
 45. early, quick(ly)
 46. (m) chess
 47. (f) year
 48. vi to live
 49. vt to see
 50. vt to know
 51. vi to be, to become
 52. vi to run, flee
 1. a êvarî
 2. b pirsîn (bipirse)
 3. c kirin (bike)
 4. d sibê
 5. e firavîn
 6. f hatin (bihê, bê)
 7. g jîn (bijî)
 8. h hefte
 9. i gotin (bibêje)
 10. j xwarin (bixwe)
 11. k biroj (, biro)
 12. l borîn (bibore)
 13. m çûn (biçe)
 14. n dereng
 15. o xew
 16. p kişik
 17. q her diçe
 18. r şev
 19. s her
 20. t şîv
 21. u navnîşan
 22. v bûn (bibe)
 23. w peyivîn (bipeyive)
 24. x
 25. y xebitîn (bixebite)
 26. z nêrîn (binêre)
 27. aa bişev
 28. ab razan (razê)
 29. ac nivîsîn (binivîse)
 30. ad tîpnivîs
 31. ae erd
 32. af xwastin (bixwaze)
 33. ag ketin (bikeve)
 34. ah herroj (, hero)
 35. ai hêsan
 36. aj revîn (bireve)
 37. ak dem
 38. al zanîn (bizane)
 39. am kişandin (bikişîne)
 40. an dan (bide)
 41. ao êvar
 42. ap hiştin (bihêle)
 43. aq şûştin (bişo)
 44. ar zan (bizê)
 45. as dîtin (bibîne)
 46. at xwendin (bixwîne)
 47. au lîstin (bilîze)
 48. av roj
 49. aw taştê
 50. ax sal
 51. ay dirûtin (bidirû)
 52. az kar