NAME

Question types


Start with


Question limit

of 41 available terms

Print test

41 Matching questions

 1. 70
 2. 7
 3. 30
 4. 60
 5. 12
 6. 101
 7. 20
 8. 40
 9. 13
 10. 4
 11. 17
 12. 6
 13. 2.543
 14. 18
 15. 1
 16. 300
 17. 500.000
 18. 3
 19. 90
 20. 100
 21. 120
 22. 50
 23. 1.000
 24. 200
 25. 14
 26. 10
 27. 80
 28. 11
 29. 31
 30. 19
 31. 2
 32. 112
 33. 0
 34. 16
 35. 8
 36. 5
 37. 10.000
 38. 121
 39. 15
 40. 1.000.000
 41. 9
 1. a heştê (, heyştê)
 2. b sed
 3. c deh hezar (, lek)
 4. d çil (, çel)
 5. e şazdeh (, şanzdeh)
 6. f sêzdeh
 7. g pênc
 8. h heşt (, heyşt)
 9. i pazdeh (, panzdeh)
 10. j şeş
 11. k du hezar û pênc sed û çil û sê
 12. l sih û yek
 13. m heftê
 14. n sed û yek
 15. o hejdeh (, hîjdeh)
 16. p çardeh
 17. q sed û bîst û yek
 18. r bîst
 19. s pêncî
 20. t du (, dudu, dido)
 21. u sê sed
 22. v deh
 23. w sifir (, nîn, tune)
 24. x sed û bîst
 25. y hezar
 26. z nozdeh
 27. aa şêst
 28. ab neh
 29. ac sih (, sî, sîh)
 30. ad milyon
 31. ae yazdeh (, yanzdeh)
 32. af yek
 33. ag dozdeh (, donzdeh)
 34. ah pênc sed hezar (, kirûr)
 35. ai sed û dozdeh
 36. aj sê (, sisê)
 37. ak du sed
 38. al çar
 39. am not (, nod)
 40. an heft
 41. ao hevdeh (, huvdeh)