NAME

Question types


Start with


Question limit

of 41 available terms

Print test

41 True/False questions

 1. du (, dudu, dido)30

        

 2. heft70

        

 3. hevdeh (, huvdeh)17

        

 4. du hezar û pênc sed û çil û sê121

        

 5. nozdeh13

        

 6. sed û dozdeh112

        

 7. pênc5

        

 8. dozdeh (, donzdeh)15

        

 9. yek100

        

 10. sifir (, nîn, tune)0

        

 11. pêncî50

        

 12. sê (, sisê)3

        

 13. çar4

        

 14. neh10

        

 15. hejdeh (, hîjdeh)17

        

 16. sih û yek31

        

 17. şêst60

        

 18. sêzdeh13

        

 19. yazdeh (, yanzdeh)11

        

 20. heşt (, heyşt)8

        

 21. şazdeh (, şanzdeh)16

        

 22. sed û yek31

        

 23. çil (, çel)40

        

 24. sed û bîst120

        

 25. bîst60

        

 26. milyon1.000.000

        

 27. heftê7

        

 28. şeş6

        

 29. deh9

        

 30. not (, nod)90

        

 31. hezar1.000

        

 32. çardeh4

        

 33. sed û bîst û yek120

        

 34. pênc sed hezar (, kirûr)500.000

        

 35. du sed100

        

 36. sih (, sî, sîh)3

        

 37. pazdeh (, panzdeh)11

        

 38. sed100

        

 39. deh hezar (, lek)10.000

        

 40. sê sed200

        

 41. heştê (, heyştê)80