NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Print test

10 Matching questions


 1. arm (n)

 2. conversation (n)

 3. to call

 4. plan (n)

 5. to avoid

 6. to sail

 7. silver (n)

 8. gold (n)

 9. to blow

 10. to plow
 1. a nāvigō, nāvigāre, nāvigāvī, nāvigātum
 2. b argentum, argentī
 3. c vītō, vītāre, vītāvī, vītātum
 4. d arō, arāre, arāvī, arātum
 5. e colloquium, colloquiī
 6. f bracchium, bracchiī
 7. g consilium, consiliī
 8. h vocō, vocāre, vocāvī, vocātum
 9. i aurum, aurī
 10. j flō, flāre, flāvī, flātum