diferent vacabulary for daily use

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • prestige

  prestižs

  warehousing

  uzglabāšana noliktavā

  schedule

  grafiks

  charter

  čarters, privilēģija

  carrier

  pārvadātājs, kurjers

  goods

  prece, krava

  duty

  pienākums

  freight

  krava

  freckled

  vasaras raibumiem klāts

  flaxen

  gaiši dzeltens

  worn

  padilis

  daze

  apstulbināt

  forlorness

  vientuļais, pamestais

  brand-new

  pavisam jauns, nelietots

  sigh

  nopūta

  weed

  nezāle

  clatter

  rīboņa, graboņa

  evidently

  acīmredzami

  sunbathe

  sauļoties

  vicious

  nikns

  arrangement

  sagatavošanās darbi

  parking lot

  stāvvieta

  colleague

  kolēģis

  sufficient

  pietiekams

  gasp

  noelsties

  flush

  pietvīkt

  hastily

  steigšus, neapdomāti

  apprehensive

  nobažījusies

  sightseeing

  ievērojamu vietu aplūkošana

  queue

  rinda

  punctuation

  interpunkcija

  nothing ventured nothing gain

  kas neriskē tas nevinnē

  particulary

  īpaši rūpīgi, precīzi

  hence

  tāpēc, tādēļ

  remonstrance

  protests, iebildums

  fair copy

  tīrraksts

  sink

  izlietne

  thereby

  tādejādi

  widow

  atraitne

  attic

  jumtistaba, bēniņi

  sweep

  slaucīt

  slender

  slaids

  chatter

  klabināt zobus

  stifle

  apspiest, noslāpēt

  composure

  savaldība, nosvērtība

  stern

  stingrs, bargs

  promptly

  precīzs

  jaw

  žoklis

  bare

  nabadzīgs, trūcīgs

  rag

  lupata, skranda

  mutter

  purpināt, murmināt

  plenty

  bagātīgs, neskaitāms

  vigorously

  enerģiski, spēcīgi

  fair

  taisnīgs

  hire

  nomāt

  argue

  strīdēties

  heat wave

  karstuma vilnis

  freezing

  ledains

  boiling

  vārošs

  foggy

  miglains

  jest

  izsmiet, zoboties

  folk(s)

  tauta, ļaudis

  indignantly

  ar sašutumu

  thistle

  dadzis

  wormwood

  rūgtums, vērmeles

  dim

  blāvs, nespodrs

  feller

  cirtējs

  stoop

  saliekties

  fond

  mīlošs, maigs

  scorn

  nievas, nicinājums

  grin

  plati smaidīt

  snap

  atcirst

  scold

  bārt, rāt

  fervently

  dedzīgs

  straw heat

  salmu cepure

  gingham

  rūtains kokvilnas audums

  dormer

  jumta logs

  drapery

  audumi, manufaktūra

  bureau

  kumode

  neatly

  kārtīgi, glīti

  frown

  saraukta piere

  fridge

  ledusskapis

  kettle

  tējkanna

  sideboard

  trauku skapis

  outlet

  kontaktligzda, rozete

  hood

  tvaiku nosūcējs

  veil

  plīvuris

  ransom

  izpirkuma maksa

  theft

  zagšana

  arson

  ļaunprātīga dedzināšana

  burglary

  zādzība ar ielaušanos

  syllable

  zilbe

  stress

  uzsvērt, akcentēt

  occur

  atgadīties, notikt

  eternal

  mūžīgs, pastāvīgs

  cynical

  cinisks

  fair sex

  daiļais dzimums

  world fair

  vispasaules izstāde

  fair enough

  piekrītu

  fair deal

  godīgs darījums

  rent

  īrēt

  souvenir

  suvenīrs

  windy

  vējains

  to keep on the windy side

  turēties tālāk

  ambition

  centieni, godkāre

  furious

  nikns, pārskaities

  miserable

  nožēlojams

  toe

  purngals, pēda

  to toe the line

  stingri ievērot norādījumus

  great toe

  īkšķis

  foot

  pēda

  to foot the bill

  samaksāt rēķinu

  loyalty

  lojalitāte

  falter

  stomīties, minstināties

  vaguely

  neskaidri

  trunk

  čemodāns

  ought

  vajadzētu

  hesitate

  vilcināties, svārstīties

  attain

  sasniegt

  quiver

  trīcošs

  wide

  plašs

  distribution

  izplatīšana, sadale

  ahead

  uz priekšu

  clasp

  apkampiens

  beneath

  zem

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature