NAME

Question types


Start with


Question limit

of 104 available terms

Print test

104 True/False questions

 1. pārmaiņasown

        

 2. līdzenaalongside

        

 3. darbojāssome

        

 4. sajūtuown

        

 5. starpbetween, among, amid

        

 6. ikdienāmoderate

        

 7. līdztekussimilar

        

 8. garumsdecreased

        

 9. noslēgumamcompletion

        

 10. valodassoft, mild, gentle

        

 11. galvenokārtmainly, mostly, above all

        

 12. iedalījumsparticipated

        

 13. labvēlīgusfavorable

        

 14. piedalījāsparticipated

        

 15. vienlaikusgrowth, increase, gain

        

 16. izlemtdecide

        

 17. iekārtasdamage

        

 18. ietekmeeffect, influence, weight

        

 19. nolēmusidecided

        

 20. samaksātgradually, little by little, by and by

        

 21. apdzīvotudescription, depiction, painting

        

 22. mērenāseveryday

        

 23. smadzenesflat

        

 24. atkārtotirepeatedly

        

 25. tukšasempty

        

 26. atsevišķāsseparate

        

 27. turpmākactive

        

 28. apakšābelow, underneath, beneath

        

 29. samazināšanāsreduction

        

 30. sarukabed

        

 31. apmēramabout, approximately, around

        

 32. tautasown

        

 33. bijušāsformer

        

 34. redzamsheavy

        

 35. sastāvsstructure

        

 36. pašasown

        

 37. sakāvistructure

        

 38. uzvedībaat once

        

 39. ierašanosbody

        

 40. palīdzībahand

        

 41. platībasarea

        

 42. aprakstsdescription, depiction, painting

        

 43. noslēptiesabscond

        

 44. ierobežotasarrival

        

 45. neveiksmēmsuccessful

        

 46. jumtsroof

        

 47. bojājumsaccident

        

 48. pastāvīgiePermanent

        

 49. brīdisheavy

        

 50. dabiskolanguage

        

 51. piekrastēeveryday

        

 52. pretestībaresistance

        

 53. aizklātāssecret

        

 54. pārtrauktdecreased

        

 55. zinātņuSciences

        

 56. iestādesauthority

        

 57. uzreizat once

        

 58. iekarojumuslength, longitude, height

        

 59. sākotnējioriginally

        

 60. pašreizējaiscurrent

        

 61. veiksmīgisuccessful

        

 62. gadījumsaccident

        

 63. stāvokliscondition

        

 64. tīkloscurve

        

 65. draudzenejourney

        

 66. briesmīgākaworse

        

 67. gultabed

        

 68. ķieģelisbody

        

 69. pamazāmsome

        

 70. maigsroof

        

 71. brauciensgirlfriend

        

 72. darījumusdivision

        

 73. atjaunošanapopular

        

 74. likvidēšanascensus

        

 75. drūmsheavy

        

 76. siltāksWarmer

        

 77. izrādītiesturn out, prove, appear

        

 78. strīdētiesargue, quarrel, wrangle

        

 79. pēdējaislast, latest, recent

        

 80. izvēlēsiesturn out, prove, appear

        

 81. nogrupējumswing

        

 82. apvienotastogether

        

 83. dažāmsome

        

 84. bezmaksasdescription, depiction, painting

        

 85. pārveidojāstransformed

        

 86. atbilstošiaccording to

        

 87. sadalītsdivided

        

 88. palīgāaccident

        

 89. likteņaeffect, influence, weight

        

 90. cīnītiesturn out, prove, appear

        

 91. dibinātsfounded

        

 92. piemērotsabout, approximately, around

        

 93. apstākļusauthority

        

 94. ķermenismoment

        

 95. pagaidusensory

        

 96. skaitīšanascensus

        

 97. līdzīgssimilar

        

 98. atlikumsbalance

        

 99. sniegumsperformance

        

 100. līkumscurve

        

 101. neatkarībasdivided

        

 102. rūpniecībasindustrial, manufacturing

        

 103. pieaugumsgrowth, increase, gain

        

 104. savstarpējāsactive