NAME

Question types


Start with


Question limit

of 634 available terms
(15 exact duplicates found)

Print test

634 True/False questions

 1. MītrsSoft

        

 2. NaidaLamp

        

 3. GarastāvoklisMood, spirits

        

 4. PazudisMissing, lost

        

 5. PagaidāmTo work

        

 6. AtpazītClean

        

 7. SkaidriTrap

        

 8. OptimistisksTo meet

        

 9. UzņemūmsHopefully

        

 10. AtgādinātTo believe

        

 11. ZiņkārībaCurrently

        

 12. SlimnieksPatient, sick person

        

 13. GarlaicīgsGovernment

        

 14. NeērtsTo follow, trail

        

 15. KūstibaTo sit down

        

 16. GrimtTo sink

        

 17. DraudsThreat

        

 18. LempisSlouch, oaf, lout, bumpkin

        

 19. StaigātImmediately, right away

        

 20. IedomātiesTo imagine, picture

        

 21. SlepkavībaGovernment

        

 22. MājīgsPainful

        

 23. PadarītDay after tomorrow

        

 24. IepazitiesTo burn

        

 25. Aiz ziņkārībasOut of curiosity

        

 26. Nav par koDon't mention it

        

 27. GalvenokārtEnding, apex

        

 28. AcīmredzotObviously

        

 29. AugstsRiot, revolt

        

 30. PārbaudītTo test, check, examine

        

 31. ArvienNobody, no one

        

 32. SkaņaLeg

        

 33. PārpildītsCrowded

        

 34. ZemsHopefully

        

 35. VeiksmīgsSuccessful

        

 36. VisādiAll kinds

        

 37. KaroteHero

        

 38. SvārigsExpensive

        

 39. PrecējusiesMarried (f.)

        

 40. VispārIn general

        

 41. Līdzīgu šimSimilar to this one

        

 42. StingrsStrict, rigid, firm

        

 43. PaklausītTo obey, comply

        

 44. Maksāt parTo pay for

        

 45. BaudītTo wait (for)

        

 46. MīkstsView, vista

        

 47. Man nederPoison

        

 48. CitiOthers

        

 49. PrincipāTo organize, arrange

        

 50. Abi/AbasBoth

        

 51. StāstītImmediately, right away

        

 52. AtbalstītTo answer

        

 53. GalsLong

        

 54. ĶircinātTo tease

        

 55. ApstātiesStory

        

 56. LiktTo believe

        

 57. LiktiesTo seem

        

 58. DziedātDeep

        

 59. AizņemtsBusy

        

 60. BrīnumsMiracle, wonder

        

 61. ApturētTo stop

        

 62. AtbildētTo believe

        

 63. ValdībaGovernment

        

 64. DraudētTo cry

        

 65. ProgresētTo threaten

        

 66. EtiķisPicture, image

        

 67. MūsdienuModern, new, contemporary

        

 68. UzreizSword

        

 69. SkaitītTo threaten

        

 70. ZagleThief

        

 71. PēkšņiSuddenly

        

 72. IzņemtTo think up, figure out, come up with.

        

 73. GudrsSpirit

        

 74. VērtīgsValuable, precious

        

 75. IzvēleChoice, option

        

 76. NeprecējusiesUnmarried (f.)

        

 77. PārspīlētTo mean, designate

        

 78. No dabasEvent, occurence

        

 79. IzbaudītTo experience, taste, savor

        

 80. IeteiktTo suggest, recommend

        

 81. ParītTo research

        

 82. VarensHealthy

        

 83. AlgaSalary, wages

        

 84. ApkaunotsAshamed

        

 85. PieredzePeaceful, calm

        

 86. HobijsHobby

        

 87. DrīzSoon

        

 88. AtbildīgsResponsible

        

 89. BeigtiesTo be afraid, to fear

        

 90. SmalkmaizīteTo show, display

        

 91. SākumāLaw, rule

        

 92. BurvīgsFair, honest

        

 93. Es steidzosTo explain

        

 94. BurvjuMagical

        

 95. VientuļšLonely

        

 96. ĪssComfortable

        

 97. LidojumsMiddle

        

 98. LīdzīgsSad, sorrowful

        

 99. AtcerētiesTo remember

        

 100. KļūdaMistake, error

        

 101. ZaudētTo enjoy

        

 102. FaktiskiAir

        

 103. Atsevišķs/ AtsevišķiSeperate/Seperately

        

 104. KrāsaSuch

        

 105. PārdevējsConviction

        

 106. GarsWallet

        

 107. KabataPocket

        

 108. DārgumsTreasure

        

 109. CaurspīdigsFriendly

        

 110. Pilnīgs/PilnīgiObservant

        

 111. NeviensNobody, no one

        

 112. ManītTo notice

        

 113. IegūtTo warm (up)

        

 114. ĻaunsKnife

        

 115. AtpūstiesTo meet

        

 116. BļodaMistake, error

        

 117. CeltiesTo start

        

 118. GaršBattle

        

 119. TīrsExpensive

        

 120. TāpatLast year

        

 121. KļūtTo research

        

 122. ČūskasSnake

        

 123. CietsSheep

        

 124. ĀrprātsMadness, insanity

        

 125. IepriekšTo get up

        

 126. NeveiksmeFailure

        

 127. IenīstTo hate

        

 128. BedīgsSad, sorrowful

        

 129. VismazShort

        

 130. VaronisHero

        

 131. NezvērsNobody, no one

        

 132. KņadsThreat

        

 133. TikkoJust, barely

        

 134. LabprātDay after tomorrow

        

 135. PriekšāIn the front

        

 136. VisvairāksMedium

        

 137. MācītiesTo learn

        

 138. ZiņkārīgsCurious

        

 139. SenTo steal

        

 140. NonāktTo put down, lay

        

 141. PiedzēriesDrunk

        

 142. MūžībaImmediately, right away

        

 143. PatiesībaGovernment

        

 144. NestTo follow, trail

        

 145. PriecājosDisgusting

        

 146. NoķertTo plan

        

 147. SimpātisksCloud

        

 148. SalīdzinošiRelatively

        

 149. BezsamaņāSound

        

 150. SolījumsTrifle, detail

        

 151. VēlsLate

        

 152. StrīdētiesTo make a mistake

        

 153. ValstībaFun (n.)

        

 154. GaisaAir

        

 155. DebesskrāpisBrave

        

 156. NeiespējamsRight, correct

        

 157. PiedāvātTo boil, cook

        

 158. DedzinātTo find out

        

 159. ApsolītTo promise

        

 160. IeteikumsTo suggest, recommend

        

 161. AtklātTo promise

        

 162. StazdsTrap

        

 163. MantaProperty, belongings

        

 164. RakstsArticle

        

 165. IzglītotsTo learn

        

 166. SlavensFamous

        

 167. ApmeklētTo visit

        

 168. Agrs/AgriEarly

        

 169. AttieksmeAttitude

        

 170. DomaThought, opinion, idea

        

 171. IzdomātTo think up, figure out, come up with.

        

 172. Pec tāmThen

        

 173. PabeigtsMighty

        

 174. SēdētTo shine

        

 175. TomērAbility

        

 176. PildspalvaTo warm (up)

        

 177. TuvuClose, near

        

 178. GabalsShort

        

 179. SākumsBeginning

        

 180. CeļojumsHopefully

        

 181. MākonisCloud

        

 182. AinavaScenery, landscape

        

 183. IndeEnding

        

 184. Nekas, lūdzu!That's all right

        

 185. IevadsSuch

        

 186. RēķinsResearcher, explorer

        

 187. ĀrzemesForeign countries

        

 188. SmieklīgsRidiculous, funny, humorous

        

 189. BrīdiOften

        

 190. MeliLie

        

 191. AttēlsPicture, image

        

 192. DzīvoklisApartment

        

 193. PrecējiesI am glad/Pleased to meet you

        

 194. IzskaidrotTo explain

        

 195. PirmškietamiToy

        

 196. UzdevumsBeneficial

        

 197. VecvecākiGrandparents

        

 198. DvēseleStory

        

 199. PievienotTo add, attach

        

 200. PierakstsAppointment

        

 201. GandrīzGovernment

        

 202. ApmeklētTo visit, attend

        

 203. IlgiLong, for a long time

        

 204. MuļķisSoft

        

 205. LiesmaFlame

        

 206. KārtīgsTidy, neat, orderly

        

 207. CerētTo notice

        

 208. AtkalHand

        

 209. NoliktSick, ill

        

 210. BārdaBeard

        

 211. SmirdētTo stink

        

 212. BeigtTo lie

        

 213. pārsteidzošsAmazing, surprising, astonishing

        

 214. DrosmīgsBrave

        

 215. PiedzīvojumsAdventure

        

 216. AtrastTo find

        

 217. Tīšs/tīšāmIn the front

        

 218. KaunsMustache

        

 219. MuļķigsShip, vessel

        

 220. KopienaCommunity

        

 221. KustētiesTo stop, pause

        

 222. VieglsEasy

        

 223. SievaHard, solid, firm

        

 224. LētsShadow

        

 225. AizvakarFairy tale

        

 226. SvērtTo begin

        

 227. NeizbēgamsInevitable

        

 228. ApaļšDeep

        

 229. AploksneLaw, rule

        

 230. NepieciešamsFailure

        

 231. NozīmētFair, honest

        

 232. PetītTo obtain, get, acquire

        

 233. AizraušanāsPassion

        

 234. VairākumsTitle

        

 235. ŠķiņķisBill, check

        

 236. TūlītImmediately, right away

        

 237. AtšķirīgsClean

        

 238. StulbsStupid

        

 239. CiņaAir

        

 240. IespējamsPossible

        

 241. AtšķirībaSimilarity

        

 242. VajadzīgsNecessary

        

 243. DumpisHigh

        

 244. SejaFace

        

 245. TeorētiskiMonth

        

 246. AgrākBefore, earlier

        

 247. SaderētDay after tomorrow

        

 248. Pieaudzis Cilvēks/ PieaugušaisAdult

        

 249. PusaudzisTeenager

        

 250. DažiBattle

        

 251. NosaukumsKnife

        

 252. PērnLast year

        

 253. KājaLeg

        

 254. LīdzībaFun (n.)

        

 255. NoskaņojumsMood, atmosphere, vibe

        

 256. AtgrieztiesTo seem

        

 257. IzveicīgsStrong, vigorous, powerful

        

 258. PretstatsTo carry

        

 259. ParādsTool, instrument

        

 260. PlānotTo plan

        

 261. KailsSon

        

 262. SkarbaFace

        

 263. TurpinātTo continue

        

 264. DalībnieksUnemployed

        

 265. SteigtiesHard, solid, firm

        

 266. NākošreizNext time

        

 267. VidējsMedium

        

 268. NejauksNasty, ugly

        

 269. MaigsGentle, mild

        

 270. Uz mugurasTo find out

        

 271. UzbrukumsAttack, assault

        

 272. IzslāpisTo want, wish for

        

 273. ĶermenisLie

        

 274. TrauksContainer, vessel

        

 275. ZīmolaBrand

        

 276. BijībaReverence, awe

        

 277. UzliktHand

        

 278. SildītTo warm (up)

        

 279. SalmiņšDorm, hostel

        

 280. PārspētTo beat, surpass, outdo

        

 281. NedēļaTo watch, observe

        

 282. TeicamsHard, solid, firm

        

 283. UztrauktiesTo worry

        

 284. NazisKnife

        

 285. PiemēramFor example

        

 286. MeitaSheep

        

 287. ŠobrīdCurrently

        

 288. PārpratumsTo learn

        

 289. VirziensDirection

        

 290. DebesisSky

        

 291. NoskaidrotTo clarify, find out

        

 292. TukšsEmpty

        

 293. SāpesThe same

        

 294. PabeigtDay after tomorrow

        

 295. ViedoklisOpinion

        

 296. RadījumsTo create, cause

        

 297. RotaļlietaForbidden

        

 298. MājsaimnieceHousekeeper

        

 299. SlimsSick, ill

        

 300. MuguraBack

        

 301. SaulainsKnife

        

 302. Man vajadzētuI should

        

 303. Katru reiziCommunity

        

 304. IzrādeSize

        

 305. Pieradis/PieradusiAccustomed, used to

        

 306. ĀrprātīgsInsane

        

 307. VidusMiddle

        

 308. NoņemtTo remove, take away, take down

        

 309. CitādsSuch

        

 310. ĪsiHobby

        

 311. IzmantotTo use

        

 312. MērķisGoal, aim, target

        

 313. DziļšDeep

        

 314. VērīgsObservant

        

 315. Mācību priekšmetsSubject

        

 316. RokaHand

        

 317. SlapjšWet

        

 318. IzklausītiesTo obey, comply

        

 319. DārgsPale

        

 320. AtteiktTo follow, trail

        

 321. EkrānsScreen

        

 322. ApsēstsTo sit down

        

 323. SāktiesTo start

        

 324. PārvaldeTo test, check, examine

        

 325. NāveTo begin

        

 326. VelnsDevil

        

 327. SvinētTo mention, refer to

        

 328. AprakstītTo recognize

        

 329. TāluSkin

        

 330. ApmēramConfused

        

 331. NokaitinātsTo look up and down, scrutinize

        

 332. Un tā tālākTidy, neat, orderly

        

 333. NežēlīgsCruel, ruthless

        

 334. PārvietotTo celebrate

        

 335. IzmērsSize

        

 336. VeselsHealthy

        

 337. IzvēlētiesTo make a mistake

        

 338. TaisnībaRight, correct

        

 339. NesenSecretly, in secret

        

 340. BiežiLong time ago

        

 341. VēlmeWish, desire

        

 342. TievsFlame

        

 343. VienlīdzibaEducation

        

 344. AttīstībaDevelopment

        

 345. BagātsStrange, bizarre, eccentric

        

 346. RetiWife

        

 347. ČaklsActive, energetic

        

 348. JezgaDaughter

        

 349. NeprecējiesMarried (m.)

        

 350. DrebošsShaky

        

 351. ĒnaColor

        

 352. Pa ceļamOn the way

        

 353. BaidītiesTo wait (for)

        

 354. ParādītTo agree

        

 355. PasākumsPromise

        

 356. VairākiColor

        

 357. JoksTool, instrument

        

 358. ŠķivisHusband

        

 359. CiemosSlouch, oaf, lout, bumpkin

        

 360. GarlaikotiesSpirit

        

 361. LaikamFlame

        

 362. AizietTo leave, go away, depart

        

 363. ApmierinātsContented

        

 364. SpējaMedium

        

 365. RīksTool, instrument

        

 366. NodērigsWeek

        

 367. Man vienalgaI don't care

        

 368. Uz priekšuAhead

        

 369. SmaržigsSmelling, fragrant

        

 370. NogaršotTo kill, murder

        

 371. NepieklājīgsCurious

        

 372. RentgensFate, destiny

        

 373. DēlsSon

        

 374. AicinātTo leave, go away, depart

        

 375. KaitinošStrict, rigid, firm

        

 376. Man škietIt seems to me

        

 377. IzdotiesTo succeed, be a success

        

 378. SarakstsList

        

 379. DotiesDead

        

 380. ŪsasMustache

        

 381. IzstādeExhibition

        

 382. UzminētSize

        

 383. PaliktTo stay, remain, keep

        

 384. RadītTo create, cause

        

 385. ĒkaBuilding

        

 386. UzzinatTo find out

        

 387. PārliecinātTo convince, persuade

        

 388. TicētTo believe

        

 389. ŠovsShow (TV)

        

 390. LīgavaDangerous, hazardous

        

 391. SpēcīgsArrogant

        

 392. KrātuveStorehouse, repository

        

 393. PazīstamsFamiliar, aqcuainted, well-known

        

 394. IelejaValley

        

 395. SkumjšSad

        

 396. MierīgsSad, sorrowful

        

 397. NozīmeImportance, significance

        

 398. PamodinātTo create, cause

        

 399. SlepeniSecretly, in secret

        

 400. MelotTo begin

        

 401. RakstursPersonality, character

        

 402. LādeDeath

        

 403. Nav vispārMeanwhile

        

 404. VeidsWay, means, mode

        

 405. PārliecinātsContented

        

 406. NepatikšanāsSerious

        

 407. AtmiņaMemory

        

 408. PamestEar

        

 409. ManuprātTo stop

        

 410. BriesmasDanger

        

 411. JaudaBack

        

 412. IzpētītTo explore

        

 413. ZīmulisPencil

        

 414. SavādsChoice, option

        

 415. IelūgumsMiracle, wonder

        

 416. DarbotiesTo operate, work, function, run

        

 417. PlānsThin, fine

        

 418. ZināšanasFull

        

 419. VisapkārtAll around

        

 420. AtriebībaReverence, awe

        

 421. DabūtTo get, obtain, receive (phys. object)

        

 422. GodīgsFair, honest

        

 423. BažīgsTo enjoy

        

 424. GaidītTo wait (for)

        

 425. AtklāšanaThin, fine

        

 426. Nevis tikaiTheoretically

        

 427. SalīdzinātTo compare

        

 428. KaujaLeg

        

 429. ĶēriensHug

        

 430. GalvenaisThe main thing, main, central, pivotal

        

 431. IzdevīgsBrave

        

 432. Starp cituBy the way, incidentally

        

 433. TepatRight here

        

 434. DrūmsShort

        

 435. Man ir interese (par)I am interested (in)

        

 436. MācētTo be able to

        

 437. SpožsBright

        

 438. NeredzamsInvisible

        

 439. VārītTo boil, cook

        

 440. GreizsirdīgsJealous

        

 441. StāvētTo stand

        

 442. Pretējs (adj.)Opposite

        

 443. PlašsContainer, vessel

        

 444. IzglītībaTo explore

        

 445. ĻautTo let, allow, permit

        

 446. BezgālīgsEndless

        

 447. OrganizētTo threaten

        

 448. ParastiUsually

        

 449. DiktiRarely

        

 450. PietiekamiEnough

        

 451. NākamreizNext time

        

 452. Bez šaubāmTo threaten

        

 453. MirklisPeaceful, calm

        

 454. SolisStep

        

 455. PazītTo complete

        

 456. VājšRude

        

 457. SīkumsTrifle, detail

        

 458. PadomsHopefully

        

 459. PatiesibaTo refuse, reject

        

 460. GrūtsGentle, mild

        

 461. IespaidsPossibility, opportunity, chance

        

 462. PašlaikNow, just now

        

 463. PamostiesHigh

        

 464. BeidzotFinally, at last

        

 465. SlinksStrict, rigid, firm

        

 466. CerībaHope

        

 467. NodevējsTo arrive

        

 468. PieejamsGlad, joyful

        

 469. ApmulsisConfused

        

 470. LoksJoke

        

 471. NeatkarigsIndependent

        

 472. MēģinātTo try

        

 473. AizliegtsSword

        

 474. Virs + Gen.Choice, option

        

 475. KopmitneDorm, hostel

        

 476. BūtisksUproar, commotion

        

 477. NegaidītsHate

        

 478. LiktenisFate, destiny

        

 479. BezrūpīgsEasy going, light hearted

        

 480. NetīrsDirty

        

 481. NovērtējumsAssessment, evaluation, rating

        

 482. PiemērotsTo add, attach

        

 483. MītneHusband

        

 484. IznīcinātBasically

        

 485. SevišķiParticularly, especially

        

 486. SatvertTo grasp, take hold, grip

        

 487. MaksWallet

        

 488. ApkartAround, about

        

 489. JautrsCheerful, merry

        

 490. Iespaidīgs/IespaidīgiDevelopment

        

 491. SasniegtTo sit down

        

 492. TādsUproar, commotion

        

 493. RaudātTo discover, reveal

        

 494. NopētītTo recognize

        

 495. NevainīgsInnocent

        

 496. ZagtTo steal

        

 497. NejēgaKnow-nothing

        

 498. LabprātakPrefer

        

 499. TāfeleBlackboard

        

 500. BīstamsDangerous, hazardous

        

 501. NokļutTo get

        

 502. SvešinieksStranger

        

 503. DzirdētTo hear

        

 504. VilšanāsDisappointment

        

 505. AugšāTo invite

        

 506. CeramsComfortable

        

 507. RadinieksRelative

        

 508. NeglītsUnexpected, surprising

        

 509. TaisniVery

        

 510. ĒrtsComfortable

        

 511. MinētMedium

        

 512. StāstsThin, fine

        

 513. IedomātsImaginary

        

 514. Viens otruLonely

        

 515. JautrībaFun (n.)

        

 516. CaurulePipe, tube

        

 517. SatiktiesHero

        

 518. MirisDead

        

 519. ĀrkārtīgiExtremely

        

 520. LampaBattle

        

 521. ŠūpolesPencil

        

 522. ŠautTo shoot

        

 523. NoslēpumainsTrifle, detail

        

 524. AitaSheep

        

 525. ĶirurgsSurgeon

        

 526. NovērotUnconfortable

        

 527. GalotneHeadquarters

        

 528. JūtīgsTouchy, sensitive

        

 529. BālsPale

        

 530. TraucētTo interfere, disturb

        

 531. AtvaļinājumsVacation

        

 532. SāktTo begin

        

 533. VainaFault

        

 534. MestTo throw

        

 535. IedomīgsArrogant

        

 536. RupjšRude

        

 537. PavēlētTo order, command

        

 538. ZobensCommunity

        

 539. NoliktavaWarehouse, storage

        

 540. NeparastiRarely

        

 541. ŠķībsCrooked

        

 542. AussArticle

        

 543. NopietnsSerious

        

 544. GlītCircle

        

 545. PiekrītTo visit

        

 546. Ap stūriAround the corner

        

 547. KļūdītiesDisappointed

        

 548. GaišsLight

        

 549. RiepaRight here

        

 550. LikumsLaw, rule

        

 551. SkatsView, vista

        

 552. JokotTo joke

        

 553. IzņemumsException

        

 554. VainīgsGuilty

        

 555. MūsdienāsNowadays, these days

        

 556. RitenisWheel

        

 557. ĪpašsRight here

        

 558. PretīgsTool, instrument

        

 559. NomodāAwake

        

 560. AizvērtTo open

        

 561. PacietīgsAnxious, worried, concerned

        

 562. AtņemtTo leave, go away, depart

        

 563. AtvērtTo open

        

 564. VīliesSoft

        

 565. BiezsThin, slim

        

 566. NezināmsUnknown

        

 567. ŠaursShame

        

 568. SpīdētTo order, command

        

 569. MokasAgony, anguish

        

 570. ApburošsCharming

        

 571. ĀdaBeard

        

 572. KautrīgsShy, timid

        

 573. TroksnisReason

        

 574. TicībaTiny

        

 575. NotikumsLaw, rule

        

 576. TikmērMeanwhile

        

 577. PriecīgsGlad, joyful

        

 578. KamērShame

        

 579. NovērojumsTitle

        

 580. Skaļš/SkaļiLoud,noisy/loudly

        

 581. NabadzībaPoverty

        

 582. SāpīgsPainful

        

 583. SkolnieksLazy

        

 584. JumtsTool, instrument

        

 585. KuģisKnife

        

 586. MīlzigsPeaceful, calm

        

 587. SaspringtaGladly, with pleasure

        

 588. BezdarbnieksPupil

        

 589. IkdienaWeekday

        

 590. DažreizSometimes

        

 591. DraudzīgsFriendly

        

 592. SajūtaFeeling, sense

        

 593. Personisks/PersoniskiPersonal/Personally

        

 594. TaureThief

        

 595. VēlētiesTo want, wish for

        

 596. DzimteneTo sink

        

 597. Izglābt (izglābj)Revenge, vengeance

        

 598. IzslēgtEntertainment

        

 599. GaršvielasTo operate, work, function, run

        

 600. PasakaStench

        

 601. IzņemotExcept

        

 602. Viens patsAvailable, accessible

        

 603. MēnesisMonth

        

 604. PētnieksResearcher, explorer

        

 605. ZīdītājsMammal

        

 606. Man liekasIt seems to me/I think

        

 607. UzbruktTo steal

        

 608. Es esmu pārsteigts.I'm surprised.

        

 609. PašdarinātsDisappointment

        

 610. BūtībaTiny

        

 611. SpoksGhost

        

 612. NoteiktiDefinitely, for sure

        

 613. PārējaisGoal, aim, target

        

 614. SalocītTo fold

        

 615. IzklaideEntertainment

        

 616. RaibsThick

        

 617. DusmīgsTo turn/switch off

        

 618. SmakaLeg

        

 619. SpiediensTo meet

        

 620. ApvainotTo offend, insult

        

 621. StrādātTo work

        

 622. SēstiesTo sit down

        

 623. AuditorijaWheel

        

 624. NogalinātTo kill, murder

        

 625. PesemistsisksPessimistic

        

 626. SekotLong time ago

        

 627. NiecīgaCozy

        

 628. PilnsShort

        

 629. PasūtītTouchy, sensitive

        

 630. KrunkainsWrinkled

        

 631. IemeslsLow

        

 632. PārliecibaBeard

        

 633. IespējaTo hope

        

 634. VīrsDamp