NAME

Question types


Start with


Question limit

of 117 available terms

Print test

117 True/False questions

 1. paspētbe on time

        

 2. pameklētlook for, seek

        

 3. kārtotcolor, paint

        

 4. noskaidrotclarify

        

 5. pārtulkotrepeat, to revise

        

 6. pārunātdiscuss

        

 7. studētraise, cultivate

        

 8. tulkotbreathe

        

 9. rīkotarrange

        

 10. meklētlook for, seek

        

 11. fotogrāfētorganise

        

 12. aplūkotlay out (ko)

        

 13. melotdance

        

 14. paskaidrotperform

        

 15. izveidotfish

        

 16. norunāttreat

        

 17. zvejotlie

        

 18. vērtētevaluate

        

 19. ceļottravel

        

 20. staigātguard

        

 21. medītlook for, seek

        

 22. atskaņotplay, to perform

        

 23. pusdienoteat lunch

        

 24. ziņotgreen

        

 25. apmeklētattend, go to

        

 26. novērotnotice, to observe

        

 27. jokotjoke

        

 28. atstātornament

        

 29. ierīkotlay out (ko)

        

 30. smēķētbless

        

 31. izmantotmake use of

        

 32. sarīkotadmire

        

 33. zaudētraise, cultivate

        

 34. runātspeak

        

 35. gatavotprepare

        

 36. tirgottranslate

        

 37. vaicātinquire, to ask

        

 38. audzētraise, cultivate

        

 39. pagatavotmake, to cook

        

 40. dancotdance

        

 41. svētītevaluate

        

 42. elpotserve

        

 43. slidotshape, to form

        

 44. samaksātguard

        

 45. kalpotbreathe

        

 46. piedāvāttreat

        

 47. zaļotgreen

        

 48. rotātornament

        

 49. zīmētdraw

        

 50. domātthink

        

 51. būvētbuild, to construct

        

 52. krāsotcolor, paint

        

 53. atkārtotrepeat, to revise

        

 54. ievērotnotice, to observe

        

 55. ražotproduce

        

 56. labotproduce

        

 57. dzīvotlive

        

 58. kavētserve

        

 59. skaidrotskate

        

 60. apciemotview

        

 61. klusētapplaud

        

 62. abonētbuild, to construct

        

 63. pļāpātwork

        

 64. pazaudētlook for

        

 65. aplaudētapplaud

        

 66. ietekmētinfluence

        

 67. paziņotshape, to form

        

 68. apkalpotserve, to wait

        

 69. dabūtget, to receive

        

 70. paziņotnotify

        

 71. brokastotfeed

        

 72. nokavētprohibit, obstruct, delay

        

 73. sportotplay sports

        

 74. vienotunite (abstract)

        

 75. jautātask

        

 76. veidotshape, to form

        

 77. cienātspeak

        

 78. klātlay

        

 79. lietotuse, to apply

        

 80. apgalvotassert

        

 81. nēsātcarry, bear

        

 82. organizētdisturb

        

 83. lidotskate

        

 84. vingrotsell, to vend

        

 85. sargātguard

        

 86. nozīmētmean

        

 87. attēlotexcuse

        

 88. savienotphysically connect

        

 89. izlabotcorrect, to mend

        

 90. padomātwash

        

 91. ievietotplace, to put in

        

 92. jūsmotarrange

        

 93. sapņotdream

        

 94. atvainotassert

        

 95. maksātleave

        

 96. apbrīnotadmire

        

 97. braukātspeak

        

 98. spēlētsmoke

        

 99. remontētsubscribe

        

 100. mazgātpay, to costs

        

 101. atspoguļotreflect

        

 102. publicētloose

        

 103. vēlētelect

        

 104. pievienotadd

        

 105. dejotlie

        

 106. interesētinfluence

        

 107. izdomāt(have a) think

        

 108. diriģētconduct

        

 109. slēpotski

        

 110. strādātwalk

        

 111. makšķerētconduct

        

 112. atskaņotserve, to wait

        

 113. parunātspeak

        

 114. traucētdisturb

        

 115. barotfeed

        

 116. sagatavotprepare

        

 117. garšotfeed