NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 True/False questions

 1. liķiscorpse

        

 2. noslepkavotto murder

        

 3. ietekmētto believe

        

 4. zekesfear

        

 5. mirušaisdead person

        

 6. kļūdītiesto make a mistake

        

 7. dabanature

        

 8. tiešamto believe

        

 9. trūktto lack

        

 10. rotalietistoys

        

 11. labdarībaviolence

        

 12. cits citam, viens otrameach other (2 ways)

        

 13. pratigsbrain, mind

        

 14. svečesstockings

        

 15. ticētto believe

        

 16. tūlītimmediately

        

 17. tirdzniecībatrade

        

 18. asspower

        

 19. cilvektiešibasreally?

        

 20. brivpratigsbrain, mind

        

 21. zinatnescience

        

 22. sistto die

        

 23. uzpirktto die

        

 24. upurisvictim (gender neutral)

        

 25. man trūkst (+ka?)to lack

        

 26. sapņotdream

        

 27. tīrītimmediately

        

 28. slepkavamurderer

        

 29. cepumsstockings

        

 30. mirtto beat

        

 31. baltais namsfear

        

 32. varapower

        

 33. brīdinātto warn

        

 34. ierocisweapons

        

 35. pratssensible, rational, reasonable

        

 36. smaidītto smile

        

 37. tērētto waste time (ii)

        

 38. murgsto die

        

 39. sapnisdessert

        

 40. lemumscookies

        

 41. razīnescandles

        

 42. pāšnāvībamurder

        

 43. kļūdamistake

        

 44. ziemassvetku vecitisSanta Claus

        

 45. saldesdream

        

 46. dabiskinaturally

        

 47. videto beat

        

 48. slepkavībamurderer

        

 49. bailesfear

        

 50. vardarbībaviolence

        

 51. aprupesbrain, mind

        

 52. apkartaround