NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. profit
 2. witness
 3. annual
 4. correct
 5. diversity
 6. shadow economy
 7. to turn away
 8. to touch
 9. confused
 10. economic recovery
 11. rare
 12. to overreach
 13. to enrich
 14. comfortable
 15. respect
 16. success
 17. to succeed
 18. parking lot
 19. to give, to reach, to offer, to hold, to help
 20. to respect
 21. to pass, to present
 22. possible
 23. fashion
 24. doubts
 25. point
 26. independent (person)
 27. allies
 28. to miss
 29. message
 30. competitor
 31. rain rains
 32. style
 33. translator
 34. loan
 35. In connection with...
 36. what's the point?
 37. to affect
 38. In this way...
 39. to be capable of
 40. to confuse
 1. a jēga
 2. b kada jēga
 3. c sasniegums
 4. d liecinieks
 5. e peļna
 6. f rets
 7. g patstāvīgs
 8. h šaubas
 9. i novērsties
 10. j saistibā ar...
 11. k pietrūkst
 12. l iespējams
 13. m ērti
 14. n apjukums
 15. o stāvvietas
 16. p bagātināt
 17. q Tada veida...
 18. r spēt
 19. s parāds
 20. t ikgadejs
 21. u konkurents
 22. v pieskarties
 23. w sniegt
 24. x sabiedrotie
 25. y enu ekonomika
 26. z pareize
 27. aa lietus līst
 28. ab apjukt
 29. ac skart
 30. ad mode
 31. ae pārsniegt
 32. af cieņa
 33. ag stils
 34. ah sasniegt
 35. ai ekonomikas atkopšanās
 36. aj vestijums
 37. ak pasniegt
 38. al tulks
 39. am cienīt
 40. an daudzveidība