NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. retsstyle

        

 2. pieskartiesto touch

        

 3. saistibā ar...In connection with...

        

 4. modefashion

        

 5. skartto affect

        

 6. liecinieksto overreach

        

 7. vestijumsmessage

        

 8. cienītrespect

        

 9. stilsstyle

        

 10. lietus līstrain rains

        

 11. tulkstranslator

        

 12. stāvvietasstyle

        

 13. cieņato respect

        

 14. novērstiescomfortable

        

 15. ekonomikas atkopšanāscompetitor

        

 16. bagātinātto enrich

        

 17. jēgato be capable of

        

 18. Tada veida...In this way...

        

 19. šaubastranslator

        

 20. ikgadejsdoubts

        

 21. ērticomfortable

        

 22. patstāvīgsindependent (person)

        

 23. spētto affect

        

 24. pasniegtto succeed

        

 25. konkurentscompetitor

        

 26. apjuktconfused

        

 27. sniegtto succeed

        

 28. enu ekonomikawitness

        

 29. pārsniegtto overreach

        

 30. iespējamsmessage

        

 31. parādsloan

        

 32. sabiedrotieto give, to reach, to offer, to hold, to help

        

 33. sasniegumssuccess

        

 34. sasniegtto succeed

        

 35. peļnapoint

        

 36. pareizecorrect

        

 37. pietrūkstto respect

        

 38. daudzveidībadiversity

        

 39. apjukumsto confuse

        

 40. kada jēgapoint