NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Print test

31 Matching questions

 1. accidently, by chance
 2. attractive
 3. value
 4. suit (for men)
 5. prevalence
 6. local
 7. gradually
 8. gambling
 9. evaluation
 10. wish, desire
 11. to limit
 12. to open
 13. exchange
 14. generation
 15. to gossip
 16. bra
 17. to exist
 18. self defense
 19. slavery
 20. mainly, mostly, in general
 21. to remind
 22. advantages
 23. to inspect, to evaluate
 24. coincidence
 25. gossip
 26. narcotics
 27. FSNs
 28. naked
 29. example
 30. tension
 31. overview
 1. a azartspeles
 2. b plikts
 3. c pārbaude
 4. d piemērs
 5. e pārsvars
 6. f nejauši
 7. g nejaušība
 8. h pārsvarā
 9. i narkotisko vielas
 10. j spriedze
 11. k priekšrocības
 12. l atgadināt
 13. m krūšturis
 14. n ierobežot
 15. o vērtība
 16. p pārskats
 17. q paaudze
 18. r baumot
 19. s pievilcīgs
 20. t apmainas
 21. u pastavēt
 22. v pašaizsardzības
 23. w verdzība
 24. x aprunašanas or baumas
 25. y uzvalks
 26. z vietejie
 27. aa velme
 28. ab pakāpeniski
 29. ac pārbaudīt
 30. ad atvert
 31. ae vietējs