NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Print test

31 True/False questions

 1. nejaušībaaccidently, by chance

        

 2. pakāpeniskigradually

        

 3. paaudzetension

        

 4. uzvalkssuit (for men)

        

 5. pārbaudeevaluation

        

 6. vietejielocal

        

 7. apmainasnaked

        

 8. pārsvarsmainly, mostly, in general

        

 9. baumotto gossip

        

 10. pārsvarāprevalence

        

 11. spriedzegeneration

        

 12. narkotisko vielasnarcotics

        

 13. velmeFSNs

        

 14. atvertto open

        

 15. azartspelesgambling

        

 16. ierobežotto limit

        

 17. pārskatsoverview

        

 18. pārbaudītto inspect, to evaluate

        

 19. vietējsexample

        

 20. pliktsnaked

        

 21. piemērsexample

        

 22. pastavētto open

        

 23. verdzībaslavery

        

 24. nejaušicoincidence

        

 25. atgadinātto remind

        

 26. krūšturisbra

        

 27. pievilcīgsexample

        

 28. priekšrocībasadvantages

        

 29. vērtībavalue

        

 30. pašaizsardzībasself defense

        

 31. aprunašanas or baumasgossip