NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

58 Matching questions

 1. East
 2. many
 3. to report
 4. Mr./Mrs.
 5. Minister of Health
 6. to set out for (formal form of "to go" for officials)
 7. lunch
 8. Foreign Ministry
 9. investigator
 10. to have a conversation with
 11. xxx tastes good to me
 12. civil society
 13. to receive; to assume
 14. to visit
 15. democratic state
 16. investigate
 17. victim
 18. middle
 19. Please write it.
 20. to travel
 21. both...and....
 22. roundtable discussion
 23. reception
 24. meeting
 25. xxx is easy for me
 26. to participate in
 27. I'm sick/feel bad.
 28. to go (w/o transport mode)
 29. to arrange
 30. to protect
 31. bilateral
 32. North
 33. open
 34. step
 35. good
 36. stepmother
 37. food
 38. to give a speech, to address
 39. region
 40. South
 41. West
 42. to go (w/ transport)
 43. bad
 44. I'm good.
 45. peace
 46. in summary
 47. opening (ceremony)
 48. xxx is difficult for me
 49. to call
 50. news
 51. to meet
 52. book
 53. speech, address
 54. ice
 55. report, announce
 56. to say
 57. representative
 58. honey
 1. a izmeklēt
 2. b sliktak
 3. c apmeklēt
 4. d sargāt
 5. e Dienvidi
 6. f grāmata
 7. g vidus (fem)
 8. h Kungs/Kundze
 9. i Man ir garšo xxx
 10. j Arlietu ministrija
 11. k pamāte
 12. l tikt
 13. m atklāšana
 14. n Sarunaties
 15. o rīkot
 16. p izmeklētajs/izmeklētaja
 17. q miers
 18. r pusdienas
 19. s ediens
 20. t pieņemšana
 21. u apaļā galda diskusija
 22. v Veselības ministre
 23. w braukt
 24. x pārstāvis
 25. y apvidus (fem)
 26. z uzrunāt
 27. aa kopuma
 28. ab tikšanās
 29. ac soļis
 30. ad Man ir viegli xxx
 31. ae pilsoniskā sabiedrība
 32. af pieņemt
 33. ag ceļot
 34. ah Rietumi
 35. ai medus (fem/open)
 36. aj Austrumi
 37. ak Man ir slikti.
 38. al teikt
 39. am piedalīties
 40. an daudz
 41. ao Ludzu uzraksti
 42. ap ziņot
 43. aq uzruna
 44. ar demokrātiska valsts
 45. as paziņot
 46. at labak
 47. au iet
 48. av doties
 49. aw Man ir grūti xxx
 50. ax ledus (open/fem)
 51. ay divpusejas
 52. az Ziemeļi
 53. ba ziņas
 54. bb atklāt
 55. bc Man ir labi.
 56. bd saukt
 57. be gan...,gan....
 58. bf upuris