NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

60 True/False questions

 1. Man ir labi.I'm good.

        

 2. Rietumito go (w/o transport mode)

        

 3. dotiesto set out for (formal form of "to go" for officials)

        

 4. Veselības ministreForeign Ministry

        

 5. upurisvictim

        

 6. ziņotreport, announce

        

 7. miersfood

        

 8. vidus (fem)region

        

 9. pieņemšanareception

        

 10. Man ir viegli xxxxxx is easy for me

        

 11. paziņotreport, announce

        

 12. izmeklētto visit

        

 13. pārstāvisstep

        

 14. Sarunatiesspeech, address

        

 15. sauktto meet

        

 16. Kungs/Kundzemany

        

 17. pamāteto call

        

 18. pusdienasfood

        

 19. sargātto protect

        

 20. pieņemtto receive; to assume

        

 21. grāmatato arrange

        

 22. Ludzu uzrakstispeech, address

        

 23. Man ir garšo xxxxxx is difficult for me

        

 24. ietto go (w/o transport mode)

        

 25. satiktto meet

        

 26. atklāšanaopen

        

 27. teiktto meet

        

 28. gan...,gan....I'm sick/feel bad.

        

 29. ziņasnews

        

 30. brauktto go (w/ transport)

        

 31. Man ir grūti xxxxxx is difficult for me

        

 32. atklātopen

        

 33. ceļotstep

        

 34. Man ir slikti.I'm sick/feel bad.

        

 35. pilsoniskā sabiedrībaForeign Ministry

        

 36. sliktakbad

        

 37. parstāvisto protect

        

 38. daudzto call

        

 39. labakto meet

        

 40. demokrātiska valstsdemocratic state

        

 41. DienvidiWest

        

 42. Arlietu ministrijaWest

        

 43. tikšanāsnews

        

 44. uzrunato give a speech, to address

        

 45. apvidus (fem)middle

        

 46. ZiemeļiNorth

        

 47. ledus (open/fem)middle

        

 48. apaļā galda diskusijaroundtable discussion

        

 49. divpusejaslunch

        

 50. piedalītiesto participate in

        

 51. medus (fem/open)region

        

 52. tiktto meet

        

 53. kopumaWest

        

 54. apmeklētto visit

        

 55. AustrumiWest

        

 56. ediensfood

        

 57. uzrunātto give a speech, to address

        

 58. rīkotto arrange

        

 59. izmeklētajs/izmeklētajainvestigate

        

 60. soļisto set out for (formal form of "to go" for officials)