NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Print test

22 Matching questions

 1. armored car
 2. national guard
 3. war
 4. married
 5. knights
 6. army
 7. backpack
 8. soldier
 9. defense
 10. to fight/war
 11. back
 12. out
 13. peacekeepers
 14. security service
 15. divorced
 16. Ministry of Defense
 17. widowed
 18. navy
 19. air force
 20. marines
 21. Latvian Army
 22. mission
 1. a Nacionāle Bruņotie Spēki
 2. b bruņinieki
 3. c zemessargi
 4. d atraitnis/atraitne
 5. e mugursoma
 6. f armija
 7. g karš
 8. h precējies/precējusies
 9. i jūras flote
 10. j aizsardzība
 11. k aizsardzības ministrija
 12. l miera uzturētāji
 13. m jūras kajnieks
 14. n mugura
 15. o karot
 16. p misija
 17. q brunmašina
 18. r šķīries/šķīrusies
 19. s drošības dienests
 20. t ārā
 21. u karavīrs
 22. v gaisa spēki