NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Print test

36 Matching questions

 1. election
 2. to skate
 3. to be able to
 4. winter
 5. autumn
 6. team
 7. signature
 8. to respond/answer
 9. article
 10. list
 11. newspaper
 12. representative/representatives
 13. player
 14. enough
 15. usually
 16. handwriting
 17. champion
 18. to read
 19. downhill skiing
 20. to hear
 21. word
 22. opportunity
 23. to walk
 24. gymnastics
 25. writer
 26. cross country skiing
 27. to see
 28. cafeteria
 29. headline
 30. to ski
 31. to write
 32. ice skating
 33. always
 34. attack
 35. to award
 36. snow
 1. a pastaigot
 2. b kalnu slipošana
 3. c uzbrukums
 4. d rakstīt
 5. e laikraksts
 6. f atbildēt
 7. g spēlētajs
 8. h parasti
 9. i čempionis
 10. j distanču slipošana
 11. k slepot
 12. l vards
 13. m virsraksts
 14. n pietiekoši
 15. o slidot
 16. p rokraksts
 17. q dzirdēt
 18. r redzēt
 19. s izspēja
 20. t parstāvis/parstāvji
 21. u komanda
 22. v paraksts
 23. w ziemas
 24. x rudens
 25. y vienmēr
 26. z vēlēšanas
 27. aa mākslas vingrošanas
 28. ab dailslidošana
 29. ac apbalvot
 30. ad varēt
 31. ae snieks
 32. af saraksts
 33. ag raksnieks/raksniece
 34. ah lasīt
 35. ai ednica
 36. aj raksts