NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Print test

36 True/False questions

 1. virsrakstsheadline

        

 2. sarakstssignature

        

 3. rakstsarticle

        

 4. parastiusually

        

 5. dailslidošanaice skating

        

 6. čempionisto ski

        

 7. slidotto ski

        

 8. vienmērto see

        

 9. pastaigotto walk

        

 10. snieksautumn

        

 11. vardsto be able to

        

 12. ziemassnow

        

 13. laikrakstssignature

        

 14. spēlētajselection

        

 15. distanču slipošanacross country skiing

        

 16. slepotto ski

        

 17. redzētto be able to

        

 18. vēlēšanasplayer

        

 19. kalnu slipošanaice skating

        

 20. komandaword

        

 21. rudensautumn

        

 22. atbildētto respond/answer

        

 23. izspējaopportunity

        

 24. parstāvis/parstāvjirepresentative/representatives

        

 25. dzirdētto hear

        

 26. rokrakstshandwriting

        

 27. lasītto read

        

 28. uzbrukumsattack

        

 29. mākslas vingrošanasdownhill skiing

        

 30. parakstslist

        

 31. raksnieks/raksniecewriter

        

 32. apbalvotto award

        

 33. pietiekošienough

        

 34. rakstītto read

        

 35. varētto be able to

        

 36. ednicacafeteria