NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Print test

51 Matching questions

 1. means
 2. thing
 3. to fill
 4. preschool/Kindergarten
 5. to say
 6. everywhere
 7. independence
 8. employees
 9. I need
 10. separate
 11. responsibility
 12. school age (elementary)
 13. particular, especially
 14. choice
 15. something
 16. tax
 17. important
 18. poor
 19. to fulfill
 20. How long?
 21. age
 22. to believe, to trust
 23. healthy
 24. patience
 25. rich
 26. inequality
 27. to entrust
 28. place
 29. happy
 30. to love
 31. special
 32. to experience
 33. dependence
 34. babt
 35. toddler
 36. to wait
 37. thousand
 38. smart
 39. different
 40. a lot
 41. outside
 42. to solve
 43. business
 44. responsible
 45. I should xxx
 46. teenager
 47. to wash
 48. to use
 49. furniture
 50. favorite (must use with noun)
 51. necessary
 1. a izpildīt
 2. b izvēle
 3. c bieži
 4. d uzņēmums
 5. e svarigi
 6. f āra
 7. g mīļākais (ie)/mīļākā (s)
 8. h pildīt
 9. i atbildība
 10. j darbnieki
 11. k mazulis
 12. l vecums
 13. m lietot
 14. n neatkarība
 15. o nepiecišana
 16. p skolens
 17. q nevienlīdzība
 18. r mebeles
 19. s uzticēt
 20. t pacietīgi
 21. u Man vajag (ko?)
 22. v gaidīt
 23. w nabadzīgs
 24. x vieta
 25. y Cik ilgi?
 26. z veseligi
 27. aa visur
 28. ab atrisināt
 29. ac mazgāt
 30. ad gudri
 31. ae nozime
 32. af bagats
 33. ag teikt, sacīt
 34. ah atšķirīga
 35. ai nodoklis
 36. aj piedzivot
 37. ak lieta
 38. al Man vajdzētu + inf verb
 39. am laimigi
 40. an tukstoš
 41. ao zidainis
 42. ap ticēt
 43. aq pusaudzis
 44. ar atkarība
 45. as dažas lieta
 46. at sevišķi
 47. au atbildiga
 48. av mīlēt
 49. aw atsevišķi
 50. ax bernudarzs
 51. ay ipaši