NAME

Question types


Start with


Question limit

of 41 available terms

Print test

41 Matching questions

 1. patience
 2. washing machine
 3. transparent
 4. at this time
 5. I have no doubt that...
 6. to look, to appear
 7. in reality, actually
 8. to imagine
 9. poison
 10. crazy
 11. brave
 12. character, properties
 13. gap
 14. equal rights
 15. to get poisoned
 16. dependence
 17. pollution
 18. homepage
 19. appearance
 20. impression
 21. to participate
 22. to remind
 23. equality
 24. poverty
 25. Let xxx (verb)
 26. poisonous
 27. camp
 28. truth
 29. thanks
 30. pass, badge
 31. to pollute
 32. to hate
 33. sometimes
 34. In connection with...
 35. to find
 36. to resolve
 37. trash
 38. through
 39. dependent on xxx
 40. single parent
 41. fair
 1. a patiesībā
 2. b vienlidzigi
 3. c nomitne
 4. d iedomāties
 5. e patlaban
 6. f caurlaide
 7. g vientulie vecaki
 8. h pateicība
 9. i patiesība
 10. j caurspīdīgs
 11. k atkarība
 12. l mājaslapa
 13. m ipašibas
 14. n taisnigi
 15. o saindēties
 16. p piesārņojums
 17. q drošsirdīgs
 18. r atkarigs no (ka?)
 19. s piedalities
 20. t priekšstats
 21. u nabadzība
 22. v atgadināt
 23. w atrisināt
 24. x veļas mašina
 25. y ienist
 26. z inde
 27. aa atkritumi
 28. ab kādreiz
 29. ac piesārnot
 30. ad izskatities
 31. ae caur
 32. af salīdzinājumā ar...
 33. ag izskats
 34. ah līdztiesības
 35. ai es nešaubos, ka...
 36. aj indīgs
 37. ak Lai + imperative
 38. al pacietība
 39. am plaisa
 40. an sameklēt
 41. ao dulls