NAME

Question types


Start with


Question limit

of 41 available terms

Print test

41 True/False questions

 1. vienlidzigito participate

        

 2. piedalitiesto imagine

        

 3. priekšstatsappearance

        

 4. kādreizsometimes

        

 5. nabadzībadependence

        

 6. piesārnotto pollute

        

 7. plaisagap

        

 8. atkarigs no (ka?)dependence

        

 9. saindētiesto get poisoned

        

 10. caurpoison

        

 11. caurlaidethrough

        

 12. atkarībathanks

        

 13. indīgspoison

        

 14. atgadinātto remind

        

 15. iedomātiesto participate

        

 16. pacietībapatience

        

 17. atrisinātto remind

        

 18. mājaslapaat this time

        

 19. caurspīdīgspass, badge

        

 20. veļas mašinacharacter, properties

        

 21. līdztiesībasequal rights

        

 22. indepoison

        

 23. ienistto hate

        

 24. Lai + imperativeLet xxx (verb)

        

 25. izskatsappearance

        

 26. salīdzinājumā ar...In connection with...

        

 27. izskatitiesto look, to appear

        

 28. nomitnecamp

        

 29. patiesībatruth

        

 30. es nešaubos, ka...I have no doubt that...

        

 31. atkritumidependence

        

 32. patiesībāin reality, actually

        

 33. piesārņojumspollution

        

 34. pateicībathanks

        

 35. sameklētto find

        

 36. ipašibascharacter, properties

        

 37. taisnigifair

        

 38. dullspoisonous

        

 39. patlabangap

        

 40. vientulie vecakisingle parent

        

 41. drošsirdīgspoisonous