NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Print test

35 True/False questions

 1. mestto lie

        

 2. melotto throw

        

 3. padotais/padotiesubordinate

        

 4. ciestclosed

        

 5. mežaforest

        

 6. laupītto send

        

 7. iznemotexcept

        

 8. rotaļasbased on, basis

        

 9. zinkarigscurious

        

 10. kaunsproud

        

 11. sarežģitsto anticipate, to predict

        

 12. apkaunotshame

        

 13. paredzētcomplicated

        

 14. atbalstītto support

        

 15. sūtītto send

        

 16. garlaicigsboring

        

 17. ciešanassuffering

        

 18. klimata mainato apply for

        

 19. lepnsproud

        

 20. demisionētto challenge

        

 21. vestuleletter

        

 22. degvielafuel

        

 23. vajsweak

        

 24. izaicinotexcept

        

 25. cietumsprison

        

 26. vispirmsprison

        

 27. dienas kartibaschedule

        

 28. cietto suffer

        

 29. novēršanaprevention

        

 30. kristto suffer

        

 31. apdrošināšanaprevention

        

 32. sakotneat first

        

 33. kodolieročinuclear weapons

        

 34. pieteiktiesto apply for

        

 35. pamatsshame