NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Print test

27 Matching questions

 1. to overcome
 2. to avoid
 3. to accept
 4. to get used to
 5. perception
 6. to escape, to run away
 7. truth
 8. donations
 9. sympathy
 10. to withhold
 11. worries
 12. million
 13. to succeed
 14. Let's be honest
 15. form, way
 16. true
 17. smart
 18. foster parents (or step parents)
 19. to measure
 20. transparency
 21. appropriate
 22. inhumane
 23. size (clothing size)
 24. to donate
 25. example
 26. to pray to God
 27. billion
 1. a tiesa
 2. b caurredzamība
 3. c izmers
 4. d gudrs
 5. e ziedojumi
 6. f miljards
 7. g taisnība
 8. h miljons
 9. i pārvarēt
 10. j izvairities no (ka?)
 11. k ziedot
 12. l atturēt
 13. m pieņemt
 14. n panākt
 15. o necilvecigs
 16. p busim godigi
 17. q līdzjūtība
 18. r audžuvecāki
 19. s pierast
 20. t izbēgt no (ka?)
 21. u uzskats
 22. v mērīt
 23. w lūgt Dievu
 24. x piemēroti
 25. y bažas
 26. z piemērs
 27. aa veids