NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Print test

30 Matching questions

 1. murderer
 2. Supreme Court
 3. guilty (adj)
 4. to rape
 5. rape
 6. to punish
 7. to torture
 8. to extradite
 9. prison
 10. court
 11. violation
 12. lawyer
 13. rapist
 14. security clearance
 15. to allege
 16. to arrest
 17. to fake, to counterfit, to forge
 18. crime
 19. extradition
 20. to violate
 21. to murder
 22. to kill
 23. criminal
 24. torture
 25. to accuse
 26. murder
 27. Justice Ministry
 28. fraud, forgery
 29. suspicion
 30. to sentence to xxx years
 1. a izdot
 2. b pārkāpt
 3. c sodīt
 4. d viltot
 5. e notiesat uz xxx gadiem
 6. f Tieslietu ministrija
 7. g tiesa
 8. h vainigs
 9. i noslepkavot
 10. j aizdoma
 11. k spidzinat
 12. l izvarošana
 13. m apgalvot
 14. n nogalinat
 15. o izdošana
 16. p mocība
 17. q slepkavība
 18. r izvarot
 19. s izvarotajs
 20. t noziegums
 21. u apsūdzēt par xxx
 22. v pārkāpums
 23. w Augstākā tiesa
 24. x jurists/advokats
 25. y aizturet
 26. z slepkava
 27. aa viltošana
 28. ab drošibas atlauja/drošibas caurlaide
 29. ac noziedznieks
 30. ad cietums