NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Print test

31 True/False questions

 1. nogalinatto torture

        

 2. aizturetto rape

        

 3. izvarotto extradite

        

 4. Augstākā tiesato violate

        

 5. apsūdzēt par xxxto accuse

        

 6. izvarotajsto rape

        

 7. mocītto torture

        

 8. sodītto torture

        

 9. viltotto extradite

        

 10. izdošanaextradition

        

 11. drošibas atlauja/drošibas caurlaidesecurity clearance

        

 12. slepkavamurder

        

 13. mocībatorture

        

 14. notiesat uz xxx gadiemto sentence to xxx years

        

 15. pārkāpumsviolation

        

 16. Tieslietu ministrijaJustice Ministry

        

 17. viltošanafraud, forgery

        

 18. aizdomato extradite

        

 19. vainigsto fake, to counterfit, to forge

        

 20. spidzinatto kill

        

 21. apgalvotto rape

        

 22. noziegumsprison

        

 23. slepkavībamurderer

        

 24. noziedzniekscrime

        

 25. izvarošanaextradition

        

 26. noslepkavotto murder

        

 27. cietumsprison

        

 28. izdotto extradite

        

 29. pārkāptviolation

        

 30. tiesacourt

        

 31. jurists/advokatsrapist