NAME

Question types


Start with


Question limit

of 56 available terms

Print test

56 True/False questions

 1. tetaaunt

        

 2. sūnėnasnephew

        

 3. verčciacries

        

 4. vaikasbaby

        

 5. tetisdad

        

 6. mamaaunt

        

 7. anūkasbaby

        

 8. senelisgrandfather

        

 9. kiemeeven

        

 10. brolis(male) cousin

        

 11. ligoniusbrother

        

 12. tūrėtito want

        

 13. neištekėjusimarried woman

        

 14. mėgtito like

        

 15. duktėgranddaughter

        

 16. tėvelio tėvasmy father's father

        

 17. žaistito play

        

 18. mylėtito want

        

 19. motinaaunt

        

 20. nevedesunmarried man

        

 21. pavargusisimilar

        

 22. tėvasbaby

        

 23. verkiatranslates

        

 24. žiūretito have

        

 25. stovėtito stand

        

 26. ištekėjusimarried woman

        

 27. panašussimilar

        

 28. vedesdad

        

 29. dukterėčiadaughter

        

 30. žmonawife

        

 31. išsiskyresdivorced woman

        

 32. močiute / senelėsister

        

 33. prosenelėgreat-grandmother

        

 34. prosenelisgreat-grandfather

        

 35. pusbrolisgreat-grandfather

        

 36. man patinkaI like

        

 37. anukėdaughter

        

 38. vertėjatranslator

        

 39. pusseserė(female) cousin

        

 40. netaunt

        

 41. norėtito want

        

 42. kudikisbaby

        

 43. broliukasbrother

        

 44. sesėssisters

        

 45. sėdėtiuncle

        

 46. išsiskyrusidivorced man

        

 47. sesuo / sesėgreat-grandmother

        

 48. miręsdeceased woman

        

 49. mirusideceased woman

        

 50. vaikaitėgranddaughter

        

 51. nuotraukapicture

        

 52. lėlędoll

        

 53. vyrashusband

        

 54. sūnusson

        

 55. dėdėdoll

        

 56. galatito be able to