NAME

Question types


Start with


Question limit

of 64 available terms

Print test

64 True/False questions

 1. Aš norėčiau kokakolos.I would like a coke.

        

 2. NeblogaiNot bad

        

 3. NežinauI don't know

        

 4. Kaip sekasi?excellent

        

 5. Aš taip pat.Me too

        

 6. Prašom duoti ...Please stop.

        

 7. Skanaus!Bon appetite

        

 8. Aš norėčiau vandens. O tu?Could we have the menu?

        

 9. Ačiū. Gerai. O tau?Thank you. Fine. And you?

        

 10. Prašom taksi.Please tell / speak

        

 11. Ar einame į biblioteką?Are we going to the library?

        

 12. Laba dienahello (during the day)

        

 13. Atsiprašau, kur yra parduotuvė?Excuse me, where is the post office?

        

 14. taipyes

        

 15. Kur yra tualetas?Where is the dormitory?

        

 16. Dabaryes

        

 17. Sėkmės!Good luck!

        

 18. šiaip sau/so-so

        

 19. Alio!see you

        

 20. Padėkite!Goodbye (go with God)

        

 21. neno

        

 22. SudieGoodbye (go with God)

        

 23. Pagalbos!Help

        

 24. Kada einame į kiną?Are we going to the library?

        

 25. Viso gerobad

        

 26. Prašom pasakyti.Please tell / speak

        

 27. Labas rytas.Good evening

        

 28. Ar galite man pedėti?Could I have the menu?

        

 29. Ar jūs kalbata angliškai?I don't speak Lithuanian.

        

 30. Pasiklydau!I am lost.

        

 31. Prašom saskaita (čekį)Please repeat.

        

 32. Prašom pakartoti.Please repeat.

        

 33. Prašom sustoti.Please tell / speak

        

 34. Nėra už ka.It's nothing.

        

 35. Aš gyvenu studentų bendrabutyje.I live in the student dorms.

        

 36. Nieko tokio.It's nothing. (Don't mention it.)

        

 37. Atsiprašau, kur yra paštas?Excuse me / Sorry

        

 38. Mano adresas ...hello (during the day)

        

 39. Labanakt!Bon appetite

        

 40. Ar galima valgiarašti?Could we have the menu?

        

 41. Mano telefono numeris ...My phone number is ...

        

 42. Aš nesuprantu vokiškai.I don't speak Lithuanian.

        

 43. Aš nekalbu lietuviškai.I don't understand German.

        

 44. puikaisee you

        

 45. AtsiprašauPlease

        

 46. Kur yra biblioteka?Where are the toilets?

        

 47. Kur yra bendrabutis?Where is the dormitory?

        

 48. Iki!see you

        

 49. Kos autobusas važiuoja į centrą?When are we going to the cinema?

        

 50. Klausau!Bon appetite

        

 51. Aš Tave myliu!I love you!

        

 52. Ar galima meniu?Could I have the menu?

        

 53. AčiūThank you

        

 54. Kiek kainuoja kava?How are you?

        

 55. PrašomPlease

        

 56. Labas vakarasGood morning

        

 57. Iki pasimatymoHow are you?

        

 58. Čia studijuoju lietuvių kalba.I am studying Lithuanian language here.

        

 59. Prašom palaukti.Please wait.

        

 60. Kada bus egzaminas?How are you?

        

 61. Į sveikatą!Goodnight (before someone goes to sleep)

        

 62. Ar einame į sporto kluba?Are we going to the sports club?

        

 63. Greitai. Penktadienį.How are you?

        

 64. blogaibad