NAME

Question types


Start with


Question limit

of 67 available terms

Print test

67 Matching questions

 1. package
 2. to greet
 3. service
 4. to prepare
 5. to end
 6. to repair
 7. to shave (oneself)
 8. stamp
 9. postcard
 10. to worry (to care about)
 11. to receive
 12. to be drunk
 13. laundry
 14. to dye (to paint)
 15. to fare
 16. to clean
 17. although
 18. to take down
 19. good (adj.)
 20. to comb
 21. to study
 22. so (therefore)
 23. to comb (one's own hair)
 24. to laugh
 25. to be excited
 26. when
 27. to sit
 28. to smile
 29. dry cleaning
 30. to be nervous
 31. to prepare (oneself)
 32. repair
 33. to teach
 34. view
 35. to lie down
 36. to raise
 37. envelope
 38. hairdresser
 39. to wash
 40. because
 41. to expect
 42. bad (adj.)
 43. to shave
 44. letter (as in message)
 45. to be pregnant
 46. to brush one's teeth
 47. to put makeup on
 48. to cut (one's own hair)
 49. to clean up (tidy up)
 50. to wash (clothes)
 51. receipt
 52. to function
 53. to try (one's best)
 54. to stand
 55. to wash (oneself)
 56. to sleep
 57. spot
 58. to take a bath
 59. to get up
 60. to bathe
 61. beauty salon
 62. while
 63. to send
 64. clean (adj.)
 65. to start
 66. to be glad
 67. post office
 1. a (pa)baigtis
 2. b (iš)maudyti (ką)
 3. c geras
 4. d (pa)ruoštis (ka/kam)
 5. e laiškas
 6. f (iš)mokytis (ko)
 7. g (nu)(pa)kirptis (ką)
 8. h kvitas
 9. i (pa)sektis
 10. j (iš)skalbti (ką)
 11. k (iš)maudytis (ką)
 12. l (at)stotis
 13. m dėmė
 14. n (nu)skusti (ką)
 15. o juoktis
 16. p tikėtis (ko)
 17. q prasidėti
 18. r valykla
 19. s (su, pa)taisyti (ką)
 20. t taisykla
 21. u todėl
 22. v vokas
 23. w (at)keltis
 24. x (nu)prausti (ką)
 25. y skalbykla
 26. z (nu, iš)dažytis (ką)
 27. aa paslauga
 28. ab (nu, iš)dažyti (ką)
 29. ac (pa)stengtis
 30. ad tvarkyti (ką)
 31. ae (nu)skustis (ką)
 32. af (at)sėstis
 33. ag jaudintis
 34. ah veikti
 35. ai (at)gultis
 36. aj (pa)rūpintis (kuo)
 37. ak kai
 38. al (pa)ruošti (ką/kam)
 39. am (iš)siųsti (ką)
 40. an siuntinys
 41. ao užsirašyti (ką)
 42. ap atvirukas
 43. aq (ap)džiaugtis (kuo)
 44. ar (su)šukuoti (ką)
 45. as vaizdas
 46. at pasigerti
 47. au nors
 48. av paštas
 49. aw (pa)sveikintis
 50. ax (iš)mokyti (ką/ko)
 51. ay (pa)miegoti
 52. az (iš)valytis dantis
 53. ba lauktis
 54. bb (pa)kelti (ką)
 55. bc pašto ženklas
 56. bd blogas
 57. be kirpykla
 58. bf (iš)valyti (ką)
 59. bg gauti (ką)
 60. bh (su)šukuotis (ką)
 61. bi (pa)nervintis
 62. bj grožio salonis
 63. bk švarus
 64. bl nes (kadangi, kad)
 65. bm kol
 66. bn (nu)šypsotis
 67. bo (nu)praustis (ką)