NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 Matching questions

 1. godparents
 2. to marry
 3. tradition
 4. present
 5. fiancee
 6. moving in (party)
 7. eve
 8. Christmas
 9. to marry (for female)
 10. anniversary (of funeral)
 11. New Year
 12. to celebrate
 13. to give (as a gift)
 14. to congratulate (also to welcome)
 15. sending off (party)
 16. godfather
 17. holy (adjective)
 18. luck
 19. bride
 20. wedding
 21. birthday
 22. custom
 23. Christmas Eve
 24. Easter
 25. ritual
 26. wishes
 27. love
 28. groom
 29. Mardi Gras
 30. religion
 31. Independence Day
 32. All Souls' Day
 33. to wish (for)
 34. calender
 35. nameday
 36. funeral
 37. fiance
 38. holiday
 39. christening
 40. to bury
 41. party
 42. godmother
 43. engagement
 44. bouquet (of flowers)
 45. to marry (for male)
 1. a Nepriklausomybės diena
 2. b Užgavėnės
 3. c vardadienis
 4. d šventas
 5. e šventė
 6. f išvakarės
 7. g (pa)linkėti (ko)
 8. h metinės
 9. i (iš)tekėti (už ko)
 10. j sužadėtinis
 11. k krikštynos
 12. l gimtadienis
 13. m jaunoji
 14. n (pa)dovanoti (ką)
 15. o tradicija
 16. p (gėlių) puokštė
 17. q vestuvės
 18. r jaunasis
 19. s laimė
 20. t dovana
 21. u apeiga
 22. v įkurtuvės
 23. w Vėlinės
 24. x sužadėtuvės
 25. y linkėjimai
 26. z krikštatėvis
 27. aa pobūvis (pokylis taip pat)
 28. ab Velykos
 29. ac (pa)sveikinti (ką)
 30. ad Kūčios
 31. ae sužadėtinė
 32. af (at)švęsti (ką)
 33. ag laidotuvės
 34. ah Naujieji metai
 35. ai krikšto tėvai
 36. aj krikštamotė
 37. ak meilė
 38. al (su)tuoktis
 39. am (pa)laidoti (ką)
 40. an vesti (ką)
 41. ao paprotys
 42. ap išleistuvės
 43. aq Kalėdos
 44. ar religija
 45. as kalendorius