NAME

Question types


Start with


Question limit

of 69 available terms

Print test

69 Matching questions

 1. Preposition
 2. Decree
 3. Affirmative
 4. Adverb
 5. Recount, relate
 6. Countable
 7. Superlative
 8. Dream, have a dream
 9. Verb
 10. Fear, be afraid (of= + gen)
 11. Noun
 12. In the middle of
 13. Negative
 14. Them, those people
 15. Singular
 16. Opposites
 17. Adjective
 18. Syllable
 19. Sound, glory, rumor
 20. Howl
 21. From afar
 22. Height
 23. Imperative
 24. So, that
 25. Past
 26. Strange, unknown, odd
 27. Number
 28. During, for the duration of + acce
 29. Mood
 30. Meet, gather, get together, followed by į + acc
 31. Grey hair
 32. Ordinal
 33. Kasa
 34. Introduce
 35. Be worth, worthwhile
 36. Pronoun
 37. Carry (on foot)
 38. Cardinal
 39. Once again
 40. Present
 41. To agree
 42. Many colored
 43. The other way around, the wrong way round
 44. Interrogative
 45. Plural
 46. Uncountable
 47. Gates (only plural)
 48. Howling
 49. Duration
 50. Northeast
 51. Northwest
 52. What sort of
 53. Possessive case
 54. To hunt
 55. Both....and
 56. Grand duke
 57. Article
 58. Southwest
 59. Watersmeet, confluence
 60. Dawn
 61. Southeast
 62. Round
 63. Mean, signify
 64. Origin
 65. Future
 66. Explain
 67. Just as, in such a way
 68. Suddenly
 69. Source
 1. a Antonimai
 2. b Nekaitomas skaičiais
 3. c Daiktavardis
 4. d Apvalus
 5. e Nutarti, nutaria, nutarė
 6. f Esamasis laikas
 7. g Tuos
 8. h Savybinis linksnis
 9. i Vienaskaita
 10. j Ugis, -io
 11. k Kiekinis skaitvardis
 12. l Šiaurryčiai
 13. m Braid
 14. n Pietryčiai
 15. o Keistas
 16. p Koks/kokia
 17. q Šiaurvakariai
 18. r Iš tolo
 19. s Staugimas, -o
 20. t Klausiamasis
 21. u Sutikti, sutinka, sutiko
 22. v Nuotaika
 23. w Kunigaikštis, -čio
 24. x Daugiskaita
 25. y Atvirkščiai
 26. z Santaka, -os
 27. aa Būdvardis
 28. ab Dar karta
 29. ac Vertėti, verta, vertėjo
 30. ad Prieveiksmis
 31. ae Nesti, neša, nešė
 32. af Margas
 33. ag Trukmė
 34. ah Žilas
 35. ai Skiemuo
 36. aj Paaiškinti, paaiškina, paaiškino
 37. ak Medžioti, medžioja, medžiojo
 38. al Būsimasis laikas
 39. am Susapnuoti, susapnuoja, susapnavo
 40. an Liepiamoji nuosaka
 41. ao Bijoti, bijo, bijojo
 42. ap Papasakoti, papasakoja, papasakojo
 43. aq Per
 44. ar Aukščiausiasis
 45. as Teigiamasis
 46. at Staiga
 47. au Artikelis
 48. av Įvardis
 49. aw Garsas
 50. ax Staugti, staugia, staugė
 51. ay Skaičius, skaitvardis
 52. az Ir....ir
 53. ba Būtasis laikas
 54. bb Šaltinis
 55. bc Vartai, ų
 56. bd Kilmė
 57. be Skaičiuotinis
 58. bf Aušra
 59. bg Kelintinis
 60. bh Pietvakariai
 61. bi Supažindinti, supažindina, supažindino
 62. bj Reikšti, reiškia, reiškė
 63. bk Prielinksnis
 64. bl Neiginys
 65. bm Veiksmažodis
 66. bn Susirinkti, susirenka, susirenko
 67. bo Tai
 68. bp Vidury + gen
 69. bq Taip, kaip