NAME

Question types


Start with


Question limit

of 69 available terms

Print test

69 True/False questions

 1. Nekaitomas skaičiaisCardinal

        

 2. VienaskaitaPlural

        

 3. KlausiamasisInterrogative

        

 4. ŠiaurvakariaiSouthwest

        

 5. Staugti, staugia, staugėDecree

        

 6. StaigaSo, that

        

 7. Vidury + genGates (only plural)

        

 8. Paaiškinti, paaiškina, paaiškinoExplain

        

 9. Supažindinti, supažindina, supažindinoIntroduce

        

 10. MargasMany colored

        

 11. Vartai, ųGates (only plural)

        

 12. KeistasStrange, unknown, odd

        

 13. Ir....irKasa

        

 14. Būtasis laikasPast

        

 15. KelintinisSource

        

 16. ArtikelisArticle

        

 17. Nutarti, nutaria, nutarėDecree

        

 18. Santaka, -osWatersmeet, confluence

        

 19. TaiSo, that

        

 20. PrielinksnisPreposition

        

 21. GarsasSound, glory, rumor

        

 22. SkaičiuotinisCountable

        

 23. NuotaikaMood

        

 24. VeiksmažodisVerb

        

 25. ŽilasMany colored

        

 26. Staugimas, -oWatersmeet, confluence

        

 27. Papasakoti, papasakoja, papasakojoRecount, relate

        

 28. BraidKasa

        

 29. Koks/kokiaWhat sort of

        

 30. Susapnuoti, susapnuoja, susapnavoDream, have a dream

        

 31. TuosSo, that

        

 32. AtvirkščiaiSoutheast

        

 33. Vertėti, verta, vertėjoBe worth, worthwhile

        

 34. Taip, kaipHeight

        

 35. Savybinis linksnisPast

        

 36. PietryčiaiNortheast

        

 37. PrieveiksmisPreposition

        

 38. ĮvardisAdjective

        

 39. Kunigaikštis, -čioGrand duke

        

 40. AukščiausiasisInterrogative

        

 41. Bijoti, bijo, bijojoFear, be afraid (of= + gen)

        

 42. SkiemuoSyllable

        

 43. DaugiskaitaPlural

        

 44. NeiginysNegative

        

 45. ApvalusSound, glory, rumor

        

 46. Būsimasis laikasPast

        

 47. Kiekinis skaitvardisNumber

        

 48. Iš toloGrey hair

        

 49. Ugis, -ioHeight

        

 50. AušraDawn

        

 51. Esamasis laikasPresent

        

 52. Nesti, neša, nešėDecree

        

 53. Liepiamoji nuosakaImperative

        

 54. DaiktavardisNoun

        

 55. PietvakariaiNorthwest

        

 56. Medžioti, medžioja, medžiojoTo hunt

        

 57. Skaičius, skaitvardisNumber

        

 58. PerDuring, for the duration of + acce

        

 59. ŠaltinisSource

        

 60. BūdvardisAdjective

        

 61. TrukmėOrigin

        

 62. Dar kartaPlural

        

 63. Susirinkti, susirenka, susirenkoMeet, gather, get together, followed by į + acc

        

 64. AntonimaiOpposites

        

 65. Reikšti, reiškia, reiškėMean, signify

        

 66. ŠiaurryčiaiNortheast

        

 67. Sutikti, sutinka, sutikoMeet, gather, get together, followed by į + acc

        

 68. TeigiamasisNegative

        

 69. KilmėDuration