NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

28 Matching questions

 1. this week
 2. the day after tomorrow
 3. the day before yesterday
 4. last week
 5. a month back
 6. the week before
 7. the Sunday before
 8. this month
 9. the following week
 10. this coming year
 11. the following month
 12. next month
 13. this year
 14. the coming week
 15. today
 16. in the coming month
 17. yesterday
 18. last month
 19. this Sunday
 20. the year after
 21. next week
 22. last Sunday
 23. this coming Sunday
 24. next year
 25. last year
 26. the month before
 27. a year ago
 28. tomorrow
 1. a praėjuį sekmadienį
 2. b praėjusiais metais
 3. c vakar
 4. d kitą savaitę
 5. e rytoj
 6. f prieš męnesię
 7. g kitais metais
 8. h po savaitės
 9. i šį mėnesį
 10. j kitą mėnesį
 11. k ateinančiais metais
 12. l šianden
 13. m praėjusį mėnesį
 14. n atėinantį mėnesį
 15. o šiais metais
 16. p poryt
 17. q aną sekmadienį
 18. r užvakar
 19. s šią savaitę
 20. t praėjusią
 21. u prieš metus
 22. v aną svaitę
 23. w atęinančią savaitę
 24. x ateinantį sekmadienį
 25. y po metų
 26. z aną mėnesį
 27. aa šį sekmadienį
 28. ab po mėnesio