NAME

Question types


Start with


Question limit

of 58 available terms

Print test

58 True/False questions

 1. sumušėbroke

        

 2. kontaktaicontacts

        

 3. piniginėswallet

        

 4. uždirbtitake out

        

 5. daiktaitoothpaste

        

 6. monetatoothpaste

        

 7. įsteigti (pvz verslo)give up (e.g. smoking)

        

 8. padidintispend

        

 9. valdymasmanagement

        

 10. kreditinės kortelėswallet

        

 11. imtitoothpaste

        

 12. išmesticharge

        

 13. apiplėštirob

        

 14. bankomatascash machine

        

 15. klausimynasquestionnaire

        

 16. daiktaipossessions

        

 17. smūgisblow

        

 18. kainacost

        

 19. maždaugapproximately

        

 20. riesti (= atrodo, atvyksta)turn up (= appear, arrive)

        

 21. skolintisborrow

        

 22. atiduoti (pinigų, ir tt)give up (e.g. smoking)

        

 23. skolintiborrow

        

 24. paskolanote

        

 25. pastabanote

        

 26. pasiduoti (pvz, rūkymas)give up (e.g. smoking)

        

 27. kopėčiosborrow

        

 28. klaidamistake

        

 29. apsikeitimoswap

        

 30. turtingiwealthy

        

 31. vidutinisequally

        

 32. praleistitoothpaste

        

 33. paveldėtiinherit

        

 34. žiūrėti polook after

        

 35. sąmataestimate

        

 36. išskyrussave

        

 37. skolingasowe

        

 38. išsaugotisave

        

 39. atliekųwaste

        

 40. gobšusgreedy

        

 41. centrascoin

        

 42. atlyginimaswaste

        

 43. butasflat

        

 44. būti vertabe worth

        

 45. sunkvežimistax

        

 46. sąskaitabill

        

 47. mokestistax

        

 48. sąjungaunion

        

 49. hipotekosaverage

        

 50. vienodaiequally

        

 51. investuotisave

        

 52. kelischarge

        

 53. darbo užmokesčio augimaspay rise

        

 54. argumentasmall

        

 55. pastatoothpaste

        

 56. imtithrow away

        

 57. teisėjas (SB)judge (sb)

        

 58. negali sau leistican't afford