NAME

Question types


Start with


Question limit

of 19 available terms

Print test

19 Matching questions

 1. Spear
 2. Livestock
 3. Beast
 4. Throughout
 5. Depend on
 6. Cattle
 7. Torch
 8. Clever
 9. Bulb
 10. Enemy
 11. Praise
 12. Tribeman
 13. Flicker
 14. Endangre
 15. Connected
 16. Earn
 17. Notice
 18. Estimate
 19. Charge
 1. a Sprytny
 2. b Zauwazyc
 3. c Dobytek
 4. d Żarówka
 5. e Kosztorys
 6. f Wspolplemieniec
 7. g Zdobyć
 8. h Polaczony
 9. i Zagrażać
 10. j W całym
 11. k Włócznia
 12. l Polegać na
 13. m Bestia
 14. n Migotanie
 15. o Opłata
 16. p Bydło
 17. q Pochodnia
 18. r Wróg
 19. s Pochwała