New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • iċ-ċpar

  mist

  mħadda - mħaded

  pillow

  niexef - niexfa - nexfin

  dry

  mxarrab - a - in

  wet

  dgħajjef - a - in

  weak, faint, feeble

  għad fadal

  għad fadal sitt xhur / sitta

  għad fadal xi nies

  għad fadallu sitta

  m'għad fadalli xejn / xejn iżjed

  there is still (something) left

  there are still six months left / there are still six left

  there are still some people left

  he still has six left

  I have nothing left / I have no more left

  m'għad fadalli xejn / xejn iżjed

  I have nothing left / I have no more left

  ddispjaċa

  jiddispjaċi+ni
  jiddispjaċini / ma jiddispjaċinix

  iddispjaċini
  ma ddispjaċinix

  jiddispjaċi+k / ma jiddispjaċikx

  jiddispjaċih / ma jiddispjaċihx

  jiddispjaċiha
  ma jiddispjaċihiex /ma.jid.dis.pja.ċi.'ji:x/

  to be sorry

  I am sorry / I'm not sorry

  I was sorry / I wasn't sorry

  You are sorry / you aren't sorry

  he is sorry / he isn't sorry

  she is sorry / she isn't sorry

  sewwieq - a - a

  driver

  ħaraq
  CNN1 B

  ħaraqni

  to burn, infuriate

  he infuriated me

  ħaríġni - he took me out

  toħlómna

  he took me out

  you dream about us

  ħarat

  CCN1 B - ĦARAQ

  to plough, to till
  to surpass, win by a long margin (us. sport)

  ġiex = żewġ

  ġixt = żewġt ¨

  ġix.tif.liex.ken

  two - ġiex

  two bottles

  X'għidtilha?

  X'għidtulha?

  what did you tell her?
  sing. & pl.

  nid.ħ.qu - NIT.ĦQU pronounce

  nidħqu - pronounce

  wiġibni

  answer me

  għaref - għarfa - għorriefa

  wise, knowledgeable

  BIEGĦ - inbigħ - jbigħ - inbigħu

  begħt
  biegħet
  begħna - tu
  biegħu


  WV - CCN2
  invisible 2nd Root - J or W

  to sell, he sells

  kitibni
  ħaraqni
  ħariġni

  niktibha
  naħraqha
  noħroġha

  he wrote me
  he infuriated / burned me
  he took me out

  I write her
  I infuriate / burn her
  I take her out

  Due to a change of the accent: consonant+vowel-suffix EK/OK, U is added →

  2nd variable vowel - 'e' (weak), - becomes 'i'
  2nd variable vowel - 'a' or an 'o' - no change occurs

  titlifna - TILEF CCN5B
  titlaqna
  toħlomna

  jiksirkom
  jaqsámkom
  joqtólkom
  CCN8A - QATEL (v. rare)

  she loses us
  she leaves us - CCN4B
  she dreams about us -CCN9B

  he embarrasses / breaks you (pl) -CCN5A
  he divides you (pl)
  he kills you (pl)

  teħlishom
  CCN3B -ĦEBER - QERED (destroy)

  tiftaħhom
  tixrobhom

  she frees them


  she opens them
  CCN4A - E-A

  she drinks them
  UNIQUE

  ħeles - jeħles
  ħlist - ħelset - ħelsu

  CCN3B
  ĦEBER - QERED (destroy)

  to save, free, liberate

  kisrek
  telqek

  naħarqek
  naħarqu

  EK-OK-U - ALL Mamma forms & Imperfect Singular forms of Type 1 Strong Verbs (CCN1-9A), the 2nd Variable Vowel must be removed:

  he embarrassed you
  he left you

  I infuriate / burn you
  I infuriate / burn him

  jitilqek
  jitilqu

  teħilsek
  teħilsu

  he leaves you
  he leaves him

  she frees you
  she frees him

  naħarqek
  naħarqu

  jiftħek
  jiftħu

  tiksrek
  tiksru

  I burn you
  I burn him

  he opens you
  he opens it (masc)

  she embarrasses you
  she embarrasses him

  EK/OK, U rule - ends in Kons.
  ALL MAMMA forms & IMP. SING. TYPE A →
  2nd Variable Vowel REMOVED
  ATTN - TYPE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  baħri - n

  sailor

  saqajh huma maħmuġin

  his feet are dirty

  oħti għandha widnejn kbar ħafna

  oħti għandha widnejha kbar ħafna

  my sister has big ears

  konna bil-qiegħda meta daħal

  we were sitting down when he came in

  ommi xtratli ħamest ilbiesi lbieraħ

  my mother bought me five dresses yesterday

  waqa' mill-bejt u kiser siequ, xi kustilji u erbat iswaba'

  he fell from the roof and broke his leg, some ribs and four fingers

  F'Malta hemm ħafna għaddasa.

  It-tgħaddis hu sport popolari ħafna.

  In Malta there are many divers.

  Diving is a very popular sport

  xkora - xkejjer

  sack

  Lhudi - ja - Lhud

  Jew

  qarrieqi

  misleading, fallacious, deceitful

  jitlifni - JITLEF - KEEP 2nd Var. 2nd euph. vowel changes for accent

  nitilfek - Rem 2nd var. vow, ADD euph

  jitilfu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel DROPS + adding of euphonic vowel - TypeB
  jitilfek , jitilfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent

  CCN 5B - TILEF

  he loses me

  I lose you

  he loses him

  jitilfu

  kitbu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel drops + adding of euphonic vowel because of the 2nd root L
  jitIlfek , jitIlfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent

  he loses him

  he wrote it

  jaħartek

  taha

  ħarat
  CCN1 B
  ĦARAQ

  he surpasses you

  he gave her

  fired

  tifridkom

  CCN5 B
  TILEF

  ħarġitni

  to separate

  she separates you pl.

  she took me out

  hemeż - jehmeż - jehemżu

  tehmżu; tehimżu

  ħemiżt - ħemżet
  ħemiżna - tu
  ħemżu  CCN3 - extra

  CCN3 - ĦEBER

  to attach

  she attaches it msc

  tefa - jitfi - jitfu

  tfejt - tfiet - tfejna - tfew


  WV CCN3 /7
  ĠERA

  to turn off

  tar - t-j-r

  tajra

  tajjar

  titjira

  to fly - radicals - hidden middle

  kite

  to cause to fly, to explode

  flight

  kien għad fadallu

  kien għad fadallek etc.

  he had some left

  you had some left

  oranġo
  invariable

  orange

  xħud - xieħed

  xehed - CCN5 - KISER
  SEĦED - to curse

  widintha; widnejha

  witness

  to testify

  her ear

  widintha; widnejha

  sieqi

  saqajja - my leg , my legs, my two legs

  her ear

  my leg (spec. one)

  my leg, -s, two legs

  mawra

  tour, walk, excursion

  wasal
  waqa'
  waqaf - stop
  weħel - to be joined together, stuck
  wiret
  wiżen - to weigh
  weġa'

  Weak Verbs First Form Type 1
  First R = W

  għarwien - a - għarwenin / għarwinin

  naked

  mġiba
  diportament
  komportament

  behaviour (3)

  xieraq

  appropriate, decent, just, right

  ħtieġ

  ħtieġa

  to be necessary

  need, necessity

  smigħ

  persuni neqsin mis-smigħ

  hearing

  deaf people

  taħriġ

  training

  wiret
  jiret - jirtu

  wiritt / writt / uritt
  wirtet

  wiritna / writna / uritna
  wirittu / writtu / urittu

  WV Type 1 - 1st root is W

  to inherit

  WERA -- juri - juru

  werejt / urejt
  weriet / uriet

  werejna / urejna
  werejtu / urejtu
  werew / urew

  Uri! Uru!
  Pp. muri, murija, murijin

  to show, reveal (conj)


  (die Konjugation vereint die Besonderheiten des assmilierten und des defektiven verbs)

  wiżen
  jiżen - jiżnu

  wiżint

  wiżnet

  wiżinna - tu

  wiżnu


  WV Type 1

  to weigh

  waqa' tliet sulari

  he fell three stories

  waqa' - jaqa' - jaqgħu

  waqajt / waqajna

  waqgħet

  waqgħu

  Weak Verb - CCN1

  to fall, drop

  qabeż mis-sodda

  CCN2 - ĦADEM

  to jump out of bed

  qagħad bil-qiegħda

  CCN7b
  BARAX - jobrox - barxet

  to sit down

  weġa - juġa - juġgħu

  weġajt
  weġgħet

  weġgħu

  to hurt, ache

  barax
  jobrox-joborxu

  braxt
  barxet
  barxu

  CCN7B
  BARAX

  CCN7A - RAQAD (sleep)

  to scrape, erase

  ġera
  jiġri - jiġru

  ġrejt
  ġriet
  ġrew

  WV - CCN7
  ĠERA

  to run

  teħilsek

  ħlistek

  ħlistni

  she frees you

  I freed you

  you freed me

  ħelsu

  ħelsuhom

  jiftħu

  jieħdu

  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

  fetħu

  ħadu

  he opened it

  he took him

  iFJeN

  finer (special comparative)

  tasal iċ-Ċirkewwa xi siegħa wara

  it arrives in Ċirkewwa about an hour later (bus)

  il-vapur jitlaq miċ-Ċirkewwa għal Għawdex

  the boat leaves from Ċirkewwa for Gozo

  seraq
  jisraq - jisirqu - sraqt

  tisraqx

  tisirqux

  CCN4B
  TELAQ

  to steal

  don't steal (sing. & pl)

  The 1st consonant n of the 1st Person sing. and plural of the Present Tense changes to match with J, M and R if the verb begins with these,thus-
  (i)mmur (for nmur), I go; (i)mmorru (for nmorru), we go
  (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want

  Consonants which change in 1st pers. sing. & plur.

  Kienet toqgħod

  she used to live

  L-ittra llum ma ktibthiex

  Niktibha (or) sa niktibha għada

  I didn't write the letter today

  I shall write it tomorrow

  i)nkun
  tkun,kun/jkun

  (i)nkunu
  ikunu/jkunu

  Inkun hemm kuljum

  Verb to be,future tense

  for habitual present
  I'm there every day

  ikolli, - ok, etc

  Ikolli nikri taxi

  Ikolli nistudja biex ngħaddi mill-eżami

  I will have, I will have to, I must

  I will have to hire a taxi

  I will have to study to pass the exam

  xtaq
  jixtieq - jixtiequ

  xtaqt
  xtaqet - na -tu

  xtaqu

  CCN7 or 8

  to want

  aħjar tikteb l-ittra llum milli għada

  you'd better write the letter today rather than tomorrow

  fit-tmienja u nofs

  at 8:30

  beża'


  CCN4 AGĦ3
  SETA'
  FETAĦ

  to be afraid

  beżgħet li ma tkunx fil-ħin

  she was afraid she wouldn't be on time

  il-bieba tal-karozza

  the car door (small door)

  wħud

  some

  qaleb

  qaleb it-temp

  qaleb il-paġna

  tilef il-qaleb u il-ġbejna

  qaleb il-gwardarobba

  CCN2 B
  QALEB
  ĦADEM

  to turn, turn over, shift
  to turn (page)

  the weather changed

  to turn the page

  to lose everything (not related to qaleb verb) meaning wicker-basket, mould

  to mess up the wardrobe, throwing things out etc

  huwa se jaħbar ir-riżultati għada


  CCN1A
  QASAM - ĦABAR

  he will announce the results tomorrow.

  din is-sena l-bejgħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna.

  this year the selling of fish is going very well

  XATT

  QATT

  x'għidt?

  qgħadt

  Pronounciation

  qawl - qwiel

  proverb

  debba - iet

  mare, female horse

  għidtlu

  għidtilha

  għidtilhom

  għidt.i.lkom

  I /you told
  him
  her
  them
  you plur

  wassal

  Form II Weak Verb

  to take home, escort

  jiħodni - jeħodni

  tiħodha - teħodha

  jieħdok

  he takes me

  you / she takes her

  he takes you

  sħiħ- sħiħa - sħaħ

  whole

  Ħalfet LI qatt ma tiġi lura F'dan il-post. ĦalfitHA (ħaġa)

  Dan ħalfitu.
  Ħalfitu dan.

  il-ħalf

  ĦALEF

  CCN2B - QALEB

  she swore / vowed never to return to this place.

  she swore it

  swearing

  ħolom

  joħlom - joħolmu

  ħolomt - ħolom - ħolmOt
  ħolomna - tu - ħolmu

  CCN9 B
  ĦOLOM
  ROĦOS

  to dream

  niħódkom / neħódkom

  teħódni / tiħódni

  ħadu /ħadha / ħadkom / ħadhom

  I take you (pl.)
  you take me
  he took him / her / you plur / them


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

  jiħudha / jeħudha

  jieħdok

  tiħodni / teħodni

  ħadniek

  they take her

  he takes you

  you take me

  we took you (sing)


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

  ħaduni

  ħadhom

  ħaditu

  nieħdok / niħduk

  they took me

  he took them

  she took it

  I take you / we take you  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

  difer

  dirfejha

  nail (hand)

  her nail / nails

  jieħdok / jiħodni

  jiħduk / jiħduha

  he takes him / me

  they take him / her

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature