New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • umbrella - umbrelel

  umbrella

  baħar - ibħra

  sea

  ħmar - ħmir

  donkey

  ċumnija - ċmieni

  chimney

  ziju - zijiet

  uncle

  fir-Renju Unit

  in the United Kingdom

  għajn - għajnejn

  eye

  fjura - fjur

  flower

  xatt - ixtut

  shore

  it-trejn (f)

  train

  il-ġip (f)

  jeep

  sabiħ - a - sbieħ

  beautiful

  ħazin - a - ħziena

  bad

  għoli - għolja - għoljin

  high

  anzjan - a - i

  old person

  xiħ - a - xjuħ

  old person (pejorative)

  ġdid - a- ġodda

  new

  iebes - iebsa - iebsa/ebsin

  hard

  qawwi - ja - jin

  powerful, strong

  mxarrab - mxarrba - mxarrbin

  wet

  nadif - a- nodfa

  clean

  ferħan - a - in

  happy

  qasir -a - qosra

  short

  wiesa' - wiesgħa - wiesgħa / wesgħin

  wide

  baxx - a - i

  low

  rħis - a - rħas

  cheap

  żagħżugħ - a - żagħżagħ

  young

  qadim - a - qodma

  old (objects)

  antik - a - i

  old (usually valuable)

  artab - ratba - rotob

  soft

  dgħajjef - dgħajfa - dgħajfa/in

  weak, feeble, faint

  niexef - niexfa - nexfin

  dry

  maħmuġ - a - in

  dirty

  mdejjaq - mdejqa - mdejqin

  sad

  siġra - siġar

  tree

  bank - ijiet

  bench

  taħt

  under

  kaxxa - i

  box

  faċċata ta'

  opposite (facing)

  ġnien - ġonna

  garden

  'il bogħod minn Ħaż-Żebbuġ

  far from Zebbuġ

  mitħna - mtieħen

  windmills

  sikkina - skieken

  knife

  madwar

  around

  għasfur - għasafar

  bird

  ingravata - i

  tie (neck)

  oranġjo

  orange

  sħaba - sħab

  cloud

  dejjaq - dejqa - dojoq

  narrow

  kiesaħ - kiesħa - kesħin

  cold

  sufan - i

  sofa

  xmara - xmajjar

  river

  kantina - i

  cellars

  nagħlaq snini

  I have my birthday

  magħruf

  known

  furketta - frieket

  fork

  matul

  during, along

  magna - i
  makna - i

  engine (2)

  ġurnata - ġranet

  day

  il-Ġimgħa filgħodu

  Friday morning

  meqjusa

  considered, reputed

  kemm-il baqra għandek?

  għandi tliet baqriet

  how many cows do you have?

  I have three cows

  għalqa - għelieqi

  field

  tieqa - twieqi

  window

  marid - a - morda

  sick

  qassis - in

  priest

  xkora - xkejjer

  sack

  belt - il-bliet or l-ibliet

  city

  qamar - qamrin

  moon

  ċpar

  mist

  ġlata

  frost

  silġ

  snow

  dawl

  light

  beraq

  lightning

  qawsalla

  rainbow

  il-ħadid

  iron (metal)

  l-azzar

  steel

  is-sabar

  patience, tolerance

  it-tama

  hope

  l-għaqal

  good sense

  kif inhu? Kifinhi?

  Kif inhuma?

  Dan x'inhu? Din x'inhi?

  Dawn x' inhuma?

  After KIF and Xi use particle 'in'

  How is he? How is she?

  How are they?

  What is this (m.- f)?

  What are these?

  tifel - (tfal) subien

  tifla - (tfal) bniet

  boy -s

  girl - s

  bieb - biebien

  door

  ħajt - ħitan

  wall

  art - artijiet (f)

  country, land
  floor

  saqaf - soqfa

  ceiling

  kif xejn?

  What do you mean, nothing?

  kemm hemm kotba?

  how many books are there?

  għasluġ - għesieleġ

  stick, twig

  kamra - kmamar

  room

  x'hawn aktar?

  what else is here?

  flixkun - fliexken

  bottle

  fqir - a - fqar

  poor

  marid - a - morda

  ill, sick

  iċ-ċomb

  lead (metal)

  l-hena

  happiness

  l-għamara

  furniture

  mħadda - mħaded (l-im)

  pillow

  ma'- with people
  bi - with objects

  with (2)

  dan il-ktieb or dal-ktieb
  din il-mara or dil-mara
  dawn il-kotba or dal-kotba
  dan il-tifel or dat-tifel
  din il-triq or dit-triq
  dawn is-siġġijiet, or das-siġġijiet

  this book
  this woman
  these books
  this boy
  this street
  these chairs

  fekruna - fkieren

  turtle

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature