NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 Matching questions

 1. she used to live
 2. to attach

  she attaches it msc
 3. In Malta there are many divers.

  Diving is a very popular sport
 4. to fall, drop
 5. he embarrassed you
  he left you

  I infuriate / burn you
  I infuriate / burn him
 6. to sell, he sells
 7. to scrape, erase
 8. her ear

  my leg (spec. one)

  my leg, -s, two legs
 9. to weigh
 10. my mother bought me five dresses yesterday
 11. nail (hand)

  her nail / nails
 12. he will announce the results tomorrow.
 13. x'għidt?

  qgħadt

  Pronounciation
 14. he had some left

  you had some left
 15. wise, knowledgeable
 16. to burn, infuriate

  he infuriated me
 17. to be sorry

  I am sorry / I'm not sorry

  I was sorry / I wasn't sorry

  You are sorry / you aren't sorry

  he is sorry / he isn't sorry

  she is sorry / she isn't sorry
 18. some
 19. tour, walk, excursion
 20. he opened it

  he took him
 21. Weak Verbs First Form Type 1
  First R = W
 22. to inherit
 23. Jew
 24. whole
 25. nidħqu - pronounce
 26. sack
 27. I /you told
  him
  her
  them
  you plur
 28. they take her

  he takes you

  you take me

  we took you (sing)


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
 29. you'd better write the letter today rather than tomorrow
 30. to plough, to till
  to surpass, win by a long margin (us. sport)
 31. he fell from the roof and broke his leg, some ribs and four fingers
 32. to jump out of bed
 33. answer me
 34. to run
 35. to dream
 36. she was afraid she wouldn't be on time
 37. sailor
 38. to sit down
 39. he takes me

  you / she takes her

  he takes you
 40. to steal

  don't steal (sing. & pl)
 41. hearing

  deaf people
 42. to want
 43. wet
 44. Verb to be,future tense

  for habitual present
  I'm there every day
 45. at 8:30
 46. he leaves you
  he leaves him

  she frees you
  she frees him
 47. to fly - radicals - hidden middle

  kite

  to cause to fly, to explode

  flight
 48. he loses him

  he wrote it
 49. dry
 50. she loses us
  she leaves us - CCN4B
  she dreams about us -CCN9B

  he embarrasses / breaks you (pl) -CCN5A
  he divides you (pl)
  he kills you (pl)
 51. weak, faint, feeble
 52. my sister has big ears
 53. Consonants which change in 1st pers. sing. & plur.
 54. naked
 55. training
 56. to separate

  she separates you pl.

  she took me out
 57. to be necessary

  need, necessity
 58. I burn you
  I burn him

  he opens you
  he opens it (masc)

  she embarrasses you
  she embarrasses him

  EK/OK, U rule - ends in Kons.
  ALL MAMMA forms & IMP. SING. TYPE A →
  2nd Variable Vowel REMOVED
  ATTN - TYPE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 59. I will have, I will have to, I must

  I will have to hire a taxi

  I will have to study to pass the exam
 60. there is still (something) left

  there are still six months left / there are still six left

  there are still some people left

  he still has six left

  I have nothing left / I have no more left
 61. she frees you

  I freed you

  you freed me
 62. misleading, fallacious, deceitful
 63. driver
 64. she swore / vowed never to return to this place.

  she swore it

  swearing
 65. witness

  to testify

  her ear
 66. mist
 67. finer (special comparative)
 68. to show, reveal (conj)


  (die Konjugation vereint die Besonderheiten des assmilierten und des defektiven verbs)
 69. the car door (small door)
 70. to turn, turn over, shift
  to turn (page)

  the weather changed

  to turn the page

  to lose everything (not related to qaleb verb) meaning wicker-basket, mould

  to mess up the wardrobe, throwing things out etc
 71. he loses me

  I lose you

  he loses him
 72. he wrote me
  he infuriated / burned me
  he took me out

  I write her
  I infuriate / burn her
  I take her out

  Due to a change of the accent: consonant+vowel-suffix EK/OK, U is added →

  2nd variable vowel - 'e' (weak), - becomes 'i'
  2nd variable vowel - 'a' or an 'o' - no change occurs
 73. she frees them


  she opens them
  CCN4A - E-A

  she drinks them
  UNIQUE
 74. to hurt, ache
 75. mare, female horse
 76. two - ġiex

  two bottles
 77. this year the selling of fish is going very well
 78. to save, free, liberate
 79. to be afraid
 80. he took me out

  you dream about us
 81. his feet are dirty
 82. to turn off
 83. I have nothing left / I have no more left
 84. I didn't write the letter today

  I shall write it tomorrow
 85. behaviour (3)
 86. he fell three stories
 87. I take you (pl.)
  you take me
  he took him / her / you plur / them


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
 88. it arrives in Ċirkewwa about an hour later (bus)
 89. orange
 90. they took me

  he took them

  she took it

  I take you / we take you  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
 91. what did you tell her?
  sing. & pl.
 92. we were sitting down when he came in
 93. the boat leaves from Ċirkewwa for Gozo
 94. he surpasses you

  he gave her
 95. pillow
 96. to take home, escort
 97. he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him
 98. appropriate, decent, just, right
 99. proverb
 100. he takes him / me

  they take him / her
 1. a F'Malta hemm ħafna għaddasa.

  It-tgħaddis hu sport popolari ħafna.
 2. b niħódkom / neħódkom

  teħódni / tiħódni

  ħadu /ħadha / ħadkom / ħadhom
 3. c jitilqek
  jitilqu

  teħilsek
  teħilsu
 4. d niexef - niexfa - nexfin
 5. e xieraq
 6. f BIEGĦ - inbigħ - jbigħ - inbigħu

  begħt
  biegħet
  begħna - tu
  biegħu


  WV - CCN2
  invisible 2nd Root - J or W
 7. g widintha; widnejha

  sieqi

  saqajja - my leg , my legs, my two legs
 8. h fit-tmienja u nofs
 9. i beża'


  CCN4 AGĦ3
  SETA'
  FETAĦ
 10. j wasal
  waqa'
  waqaf - stop
  weħel - to be joined together, stuck
  wiret
  wiżen - to weigh
  weġa'
 11. k wassal

  Form II Weak Verb
 12. l waqa' tliet sulari
 13. m xkora - xkejjer
 14. n XATT

  QATT
 15. o Ħalfet LI qatt ma tiġi lura F'dan il-post. ĦalfitHA (ħaġa)

  Dan ħalfitu.
  Ħalfitu dan.

  il-ħalf

  ĦALEF

  CCN2B - QALEB
 16. p ħarat

  CCN1 B - ĦARAQ
 17. q WERA -- juri - juru

  werejt / urejt
  weriet / uriet

  werejna / urejna
  werejtu / urejtu
  werew / urew

  Uri! Uru!
  Pp. muri, murija, murijin
 18. r għaref - għarfa - għorriefa
 19. s ħaraq
  CNN1 B

  ħaraqni
 20. t sħiħ- sħiħa - sħaħ
 21. u wħud
 22. v oranġo
  invariable
 23. w tasal iċ-Ċirkewwa xi siegħa wara
 24. x i)nkun
  tkun,kun/jkun

  (i)nkunu
  ikunu/jkunu

  Inkun hemm kuljum
 25. y hemeż - jehmeż - jehemżu

  tehmżu; tehimżu

  ħemiżt - ħemżet
  ħemiżna - tu
  ħemżu  CCN3 - extra

  CCN3 - ĦEBER
 26. z jitilfu

  kitbu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel drops + adding of euphonic vowel because of the 2nd root L
  jitIlfek , jitIlfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent
 27. aa il-bieba tal-karozza
 28. ab teħlishom
  CCN3B -ĦEBER - QERED (destroy)

  tiftaħhom
  tixrobhom
 29. ac waqa' mill-bejt u kiser siequ, xi kustilji u erbat iswaba'
 30. ad Kienet toqgħod
 31. ae qaleb

  qaleb it-temp

  qaleb il-paġna

  tilef il-qaleb u il-ġbejna

  qaleb il-gwardarobba

  CCN2 B
  QALEB
  ĦADEM
 32. af il-vapur jitlaq miċ-Ċirkewwa għal Għawdex
 33. ag ħaríġni - he took me out

  toħlómna
 34. ah nid.ħ.qu - NIT.ĦQU pronounce
 35. ai oħti għandha widnejn kbar ħafna

  oħti għandha widnejha kbar ħafna
 36. aj għidtlu

  għidtilha

  għidtilhom

  għidt.i.lkom
 37. ak ħolom

  joħlom - joħolmu

  ħolomt - ħolom - ħolmOt
  ħolomna - tu - ħolmu

  CCN9 B
  ĦOLOM
  ROĦOS
 38. al qawl - qwiel
 39. am jieħdok / jiħodni

  jiħduk / jiħduha
 40. an qabeż mis-sodda

  CCN2 - ĦADEM
 41. ao huwa se jaħbar ir-riżultati għada


  CCN1A
  QASAM - ĦABAR
 42. ap wiġibni
 43. aq saqajh huma maħmuġin
 44. ar barax
  jobrox-joborxu

  braxt
  barxet
  barxu

  CCN7B
  BARAX

  CCN7A - RAQAD (sleep)
 45. as ħaduni

  ħadhom

  ħaditu

  nieħdok / niħduk
 46. at jiħudha / jeħudha

  jieħdok

  tiħodni / teħodni

  ħadniek
 47. au wiret
  jiret - jirtu

  wiritt / writt / uritt
  wirtet

  wiritna / writna / uritna
  wirittu / writtu / urittu

  WV Type 1 - 1st root is W
 48. av seraq
  jisraq - jisirqu - sraqt

  tisraqx

  tisirqux

  CCN4B
  TELAQ
 49. aw ġiex = żewġ

  ġixt = żewġt ¨

  ġix.tif.liex.ken
 50. ax The 1st consonant n of the 1st Person sing. and plural of the Present Tense changes to match with J, M and R if the verb begins with these,thus-
  (i)mmur (for nmur), I go; (i)mmorru (for nmorru), we go
  (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want
 51. ay ħeles - jeħles
  ħlist - ħelset - ħelsu

  CCN3B
  ĦEBER - QERED (destroy)
 52. az qagħad bil-qiegħda

  CCN7b
  BARAX - jobrox - barxet
 53. ba weġa - juġa - juġgħu

  weġajt
  weġgħet

  weġgħu
 54. bb kien għad fadallu

  kien għad fadallek etc.
 55. bc sewwieq - a - a
 56. bd konna bil-qiegħda meta daħal
 57. be taħriġ
 58. bf tar - t-j-r

  tajra

  tajjar

  titjira
 59. bg ommi xtratli ħamest ilbiesi lbieraħ
 60. bh baħri - n
 61. bi tefa - jitfi - jitfu

  tfejt - tfiet - tfejna - tfew


  WV CCN3 /7
  ĠERA
 62. bj mġiba
  diportament
  komportament
 63. bk fetħu

  ħadu
 64. bl ħelsu

  ħelsuhom

  jiftħu

  jieħdu
 65. bm titlifna - TILEF CCN5B
  titlaqna
  toħlomna

  jiksirkom
  jaqsámkom
  joqtólkom
  CCN8A - QATEL (v. rare)
 66. bn ddispjaċa

  jiddispjaċi+ni
  jiddispjaċini / ma jiddispjaċinix

  iddispjaċini
  ma ddispjaċinix

  jiddispjaċi+k / ma jiddispjaċikx

  jiddispjaċih / ma jiddispjaċihx

  jiddispjaċiha
  ma jiddispjaċihiex /ma.jid.dis.pja.ċi.'ji:x/
 67. bo mxarrab - a - in
 68. bp beżgħet li ma tkunx fil-ħin
 69. bq kisrek
  telqek

  naħarqek
  naħarqu

  EK-OK-U - ALL Mamma forms & Imperfect Singular forms of Type 1 Strong Verbs (CCN1-9A), the 2nd Variable Vowel must be removed:
 70. br wiżen
  jiżen - jiżnu

  wiżint

  wiżnet

  wiżinna - tu

  wiżnu


  WV Type 1
 71. bs mħadda - mħaded
 72. bt kitibni
  ħaraqni
  ħariġni

  niktibha
  naħraqha
  noħroġha
 73. bu waqa' - jaqa' - jaqgħu

  waqajt / waqajna

  waqgħet

  waqgħu

  Weak Verb - CCN1
 74. bv xtaq
  jixtieq - jixtiequ

  xtaqt
  xtaqet - na -tu

  xtaqu

  CCN7 or 8
 75. bw iFJeN
 76. bx din is-sena l-bejgħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna.
 77. by X'għidtilha?

  X'għidtulha?
 78. bz teħilsek

  ħlistek

  ħlistni
 79. ca difer

  dirfejha
 80. cb jaħartek

  taha

  ħarat
  CCN1 B
  ĦARAQ
 81. cc qarrieqi
 82. cd smigħ

  persuni neqsin mis-smigħ
 83. ce jiħodni - jeħodni

  tiħodha - teħodha

  jieħdok
 84. cf jitlifni - JITLEF - KEEP 2nd Var. 2nd euph. vowel changes for accent

  nitilfek - Rem 2nd var. vow, ADD euph

  jitilfu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel DROPS + adding of euphonic vowel - TypeB
  jitilfek , jitilfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent

  CCN 5B - TILEF
 85. cg L-ittra llum ma ktibthiex

  Niktibha (or) sa niktibha għada
 86. ch fired

  tifridkom

  CCN5 B
  TILEF

  ħarġitni
 87. ci iċ-ċpar
 88. cj xħud - xieħed

  xehed - CCN5 - KISER
  SEĦED - to curse

  widintha; widnejha
 89. ck dgħajjef - a - in
 90. cl ġera
  jiġri - jiġru

  ġrejt
  ġriet
  ġrew

  WV - CCN7
  ĠERA
 91. cm Lhudi - ja - Lhud
 92. cn ħtieġ

  ħtieġa
 93. co mawra
 94. cp debba - iet
 95. cq għad fadal

  għad fadal sitt xhur / sitta

  għad fadal xi nies

  għad fadallu sitta

  m'għad fadalli xejn / xejn iżjed
 96. cr ikolli, - ok, etc

  Ikolli nikri taxi

  Ikolli nistudja biex ngħaddi mill-eżami
 97. cs aħjar tikteb l-ittra llum milli għada
 98. ct naħarqek
  naħarqu

  jiftħek
  jiftħu

  tiksrek
  tiksru
 99. cu għarwien - a - għarwenin / għarwinin
 100. cv m'għad fadalli xejn / xejn iżjed