NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. beża'


  CCN4 AGĦ3
  SETA'
  FETAĦ
  to fly - radicals - hidden middle

  kite

  to cause to fly, to explode

  flight

        

 2. mġiba
  diportament
  komportament
  behaviour (3)

        

 3. tar - t-j-r

  tajra

  tajjar

  titjira
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 4. għarwien - a - għarwenin / għarwininwhole

        

 5. għaref - għarfa - għorriefawise, knowledgeable

        

 6. qarrieqitraining

        

 7. jiħudha / jeħudha

  jieħdok

  tiħodni / teħodni

  ħadniek
  he takes him / me

  they take him / her

        

 8. iFJeNappropriate, decent, just, right

        

 9. mħadda - mħadedshe used to live

        

 10. titlifna - TILEF CCN5B
  titlaqna
  toħlomna

  jiksirkom
  jaqsámkom
  joqtólkom
  CCN8A - QATEL (v. rare)
  she loses us
  she leaves us - CCN4B
  she dreams about us -CCN9B

  he embarrasses / breaks you (pl) -CCN5A
  he divides you (pl)
  he kills you (pl)

        

 11. għidtlu

  għidtilha

  għidtilhom

  għidt.i.lkom
  I /you told
  him
  her
  them
  you plur

        

 12. oħti għandha widnejn kbar ħafna

  oħti għandha widnejha kbar ħafna
  he had some left

  you had some left

        

 13. qabeż mis-sodda

  CCN2 - ĦADEM
  to jump out of bed

        

 14. xtaq
  jixtieq - jixtiequ

  xtaqt
  xtaqet - na -tu

  xtaqu

  CCN7 or 8
  to want

        

 15. saqajh huma maħmuġinweak, faint, feeble

        

 16. wħudsome

        

 17. xkora - xkejjersailor

        

 18. mxarrab - a - inmare, female horse

        

 19. WERA -- juri - juru

  werejt / urejt
  weriet / uriet

  werejna / urejna
  werejtu / urejtu
  werew / urew

  Uri! Uru!
  Pp. muri, murija, murijin
  to inherit

        

 20. huwa se jaħbar ir-riżultati għada


  CCN1A
  QASAM - ĦABAR
  he surpasses you

  he gave her

        

 21. niħódkom / neħódkom

  teħódni / tiħódni

  ħadu /ħadha / ħadkom / ħadhom
  I take you (pl.)
  you take me
  he took him / her / you plur / them


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

        

 22. kien għad fadallu

  kien għad fadallek etc.
  he had some left

  you had some left

        

 23. taħriġtraining

        

 24. XATT

  QATT
  x'għidt?

  qgħadt

  Pronounciation

        

 25. ħeles - jeħles
  ħlist - ħelset - ħelsu

  CCN3B
  ĦEBER - QERED (destroy)
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 26. teħlishom
  CCN3B -ĦEBER - QERED (destroy)

  tiftaħhom
  tixrobhom
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 27. waqa' - jaqa' - jaqgħu

  waqajt / waqajna

  waqgħet

  waqgħu

  Weak Verb - CCN1
  to fall, drop

        

 28. F'Malta hemm ħafna għaddasa.

  It-tgħaddis hu sport popolari ħafna.
  In Malta there are many divers.

  Diving is a very popular sport

        

 29. Lhudi - ja - LhudJew

        

 30. waqa' tliet sularihe fell three stories

        

 31. widintha; widnejha

  sieqi

  saqajja - my leg , my legs, my two legs
  her ear

  my leg (spec. one)

  my leg, -s, two legs

        

 32. iċ-ċparanswer me

        

 33. aħjar tikteb l-ittra llum milli għadayou'd better write the letter today rather than tomorrow

        

 34. għad fadal

  għad fadal sitt xhur / sitta

  għad fadal xi nies

  għad fadallu sitta

  m'għad fadalli xejn / xejn iżjed
  there is still (something) left

  there are still six months left / there are still six left

  there are still some people left

  he still has six left

  I have nothing left / I have no more left

        

 35. kitibni
  ħaraqni
  ħariġni

  niktibha
  naħraqha
  noħroġha
  he wrote me
  he infuriated / burned me
  he took me out

  I write her
  I infuriate / burn her
  I take her out

  Due to a change of the accent: consonant+vowel-suffix EK/OK, U is added →

  2nd variable vowel - 'e' (weak), - becomes 'i'
  2nd variable vowel - 'a' or an 'o' - no change occurs

        

 36. wassal

  Form II Weak Verb
  to take home, escort

        

 37. X'għidtilha?

  X'għidtulha?
  what did you tell her?
  sing. & pl.

        

 38. il-vapur jitlaq miċ-Ċirkewwa għal Għawdexthe boat leaves from Ċirkewwa for Gozo

        

 39. m'għad fadalli xejn / xejn iżjedweak, faint, feeble

        

 40. Ħalfet LI qatt ma tiġi lura F'dan il-post. ĦalfitHA (ħaġa)

  Dan ħalfitu.
  Ħalfitu dan.

  il-ħalf

  ĦALEF

  CCN2B - QALEB
  she swore / vowed never to return to this place.

  she swore it

  swearing

        

 41. tasal iċ-Ċirkewwa xi siegħa warait arrives in Ċirkewwa about an hour later (bus)

        

 42. wiġibnisailor

        

 43. jitilqek
  jitilqu

  teħilsek
  teħilsu
  he leaves you
  he leaves him

  she frees you
  she frees him

        

 44. fit-tmienja u nofsmare, female horse

        

 45. debba - ietmare, female horse

        

 46. ħarat

  CCN1 B - ĦARAQ
  to burn, infuriate

  he infuriated me

        

 47. Kienet toqgħodshe used to live

        

 48. naħarqek
  naħarqu

  jiftħek
  jiftħu

  tiksrek
  tiksru
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 49. xħud - xieħed

  xehed - CCN5 - KISER
  SEĦED - to curse

  widintha; widnejha
  they take her

  he takes you

  you take me

  we took you (sing)


  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

        

 50. dgħajjef - a - indriver

        

 51. oranġo
  invariable
  orange

        

 52. wiret
  jiret - jirtu

  wiritt / writt / uritt
  wirtet

  wiritna / writna / uritna
  wirittu / writtu / urittu

  WV Type 1 - 1st root is W
  to inherit

        

 53. xieraqmisleading, fallacious, deceitful

        

 54. jaħartek

  taha

  ħarat
  CCN1 B
  ĦARAQ
  he surpasses you

  he gave her

        

 55. i)nkun
  tkun,kun/jkun

  (i)nkunu
  ikunu/jkunu

  Inkun hemm kuljum
  to weigh

        

 56. difer

  dirfejha
  nail (hand)

  her nail / nails

        

 57. sħiħ- sħiħa - sħaħpillow

        

 58. fetħu

  ħadu
  he opened it

  he took him

        

 59. jiħodni - jeħodni

  tiħodha - teħodha

  jieħdok
  he takes him / me

  they take him / her

        

 60. beżgħet li ma tkunx fil-ħinshe was afraid she wouldn't be on time

        

 61. qagħad bil-qiegħda

  CCN7b
  BARAX - jobrox - barxet
  to sit down

        

 62. il-bieba tal-karozzathe car door (small door)

        

 63. waqa' mill-bejt u kiser siequ, xi kustilji u erbat iswaba'it arrives in Ċirkewwa about an hour later (bus)

        

 64. jitilfu

  kitbu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel drops + adding of euphonic vowel because of the 2nd root L
  jitIlfek , jitIlfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent
  he surpasses you

  he gave her

        

 65. smigħ

  persuni neqsin mis-smigħ
  to be necessary

  need, necessity

        

 66. ħaduni

  ħadhom

  ħaditu

  nieħdok / niħduk
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 67. seraq
  jisraq - jisirqu - sraqt

  tisraqx

  tisirqux

  CCN4B
  TELAQ
  to scrape, erase

        

 68. ħaraq
  CNN1 B

  ħaraqni
  to burn, infuriate

  he infuriated me

        

 69. ħelsu

  ħelsuhom

  jiftħu

  jieħdu
  they took me

  he took them

  she took it

  I take you / we take you  The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms

        

 70. wiżen
  jiżen - jiżnu

  wiżint

  wiżnet

  wiżinna - tu

  wiżnu


  WV Type 1
  to inherit

        

 71. mawrasome

        

 72. L-ittra llum ma ktibthiex

  Niktibha (or) sa niktibha għada
  I didn't write the letter today

  I shall write it tomorrow

        

 73. din is-sena l-bejgħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna.this year the selling of fish is going very well

        

 74. kisrek
  telqek

  naħarqek
  naħarqu

  EK-OK-U - ALL Mamma forms & Imperfect Singular forms of Type 1 Strong Verbs (CCN1-9A), the 2nd Variable Vowel must be removed:
  he embarrassed you
  he left you

  I infuriate / burn you
  I infuriate / burn him

        

 75. konna bil-qiegħda meta daħalwe were sitting down when he came in

        

 76. ikolli, - ok, etc

  Ikolli nikri taxi

  Ikolli nistudja biex ngħaddi mill-eżami
  I will have, I will have to, I must

  I will have to hire a taxi

  I will have to study to pass the exam

        

 77. baħri - ntraining

        

 78. nid.ħ.qu - NIT.ĦQU pronouncenidħqu - pronounce

        

 79. ħtieġ

  ħtieġa
  to be necessary

  need, necessity

        

 80. ommi xtratli ħamest ilbiesi lbieraħmy mother bought me five dresses yesterday

        

 81. ħaríġni - he took me out

  toħlómna
  he took me out

  you dream about us

        

 82. ġiex = żewġ

  ġixt = żewġt ¨

  ġix.tif.liex.ken
  she frees you

  I freed you

  you freed me

        

 83. niexef - niexfa - nexfindry

        

 84. sewwieq - a - aJew

        

 85. ddispjaċa

  jiddispjaċi+ni
  jiddispjaċini / ma jiddispjaċinix

  iddispjaċini
  ma ddispjaċinix

  jiddispjaċi+k / ma jiddispjaċikx

  jiddispjaċih / ma jiddispjaċihx

  jiddispjaċiha
  ma jiddispjaċihiex /ma.jid.dis.pja.ċi.'ji:x/
  to be sorry

  I am sorry / I'm not sorry

  I was sorry / I wasn't sorry

  You are sorry / you aren't sorry

  he is sorry / he isn't sorry

  she is sorry / she isn't sorry

        

 86. weġa - juġa - juġgħu

  weġajt
  weġgħet

  weġgħu
  to hurt, ache

        

 87. BIEGĦ - inbigħ - jbigħ - inbigħu

  begħt
  biegħet
  begħna - tu
  biegħu


  WV - CCN2
  invisible 2nd Root - J or W
  to sell, he sells

        

 88. hemeż - jehmeż - jehemżu

  tehmżu; tehimżu

  ħemiżt - ħemżet
  ħemiżna - tu
  ħemżu  CCN3 - extra

  CCN3 - ĦEBER
  he takes me

  you / she takes her

  he takes you

        

 89. The 1st consonant n of the 1st Person sing. and plural of the Present Tense changes to match with J, M and R if the verb begins with these,thus-
  (i)mmur (for nmur), I go; (i)mmorru (for nmorru), we go
  (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want
  Consonants which change in 1st pers. sing. & plur.

        

 90. tefa - jitfi - jitfu

  tfejt - tfiet - tfejna - tfew


  WV CCN3 /7
  ĠERA
  to show, reveal (conj)


  (die Konjugation vereint die Besonderheiten des assmilierten und des defektiven verbs)

        

 91. jieħdok / jiħodni

  jiħduk / jiħduha
  he takes him / me

  they take him / her

        

 92. fired

  tifridkom

  CCN5 B
  TILEF

  ħarġitni
  she frees you

  I freed you

  you freed me

        

 93. jitlifni - JITLEF - KEEP 2nd Var. 2nd euph. vowel changes for accent

  nitilfek - Rem 2nd var. vow, ADD euph

  jitilfu

  jitlef + ek or u
  2nd var. vowel DROPS + adding of euphonic vowel - TypeB
  jitilfek , jitilfu
  jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

  2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent

  CCN 5B - TILEF
  to turn off

        

 94. ħolom

  joħlom - joħolmu

  ħolomt - ħolom - ħolmOt
  ħolomna - tu - ħolmu

  CCN9 B
  ĦOLOM
  ROĦOS
  to dream

        

 95. qaleb

  qaleb it-temp

  qaleb il-paġna

  tilef il-qaleb u il-ġbejna

  qaleb il-gwardarobba

  CCN2 B
  QALEB
  ĦADEM
  he freed him

  they freed them

  he opens it

  he takes him

        

 96. teħilsek

  ħlistek

  ħlistni
  she frees you

  I freed you

  you freed me

        

 97. ġera
  jiġri - jiġru

  ġrejt
  ġriet
  ġrew

  WV - CCN7
  ĠERA
  to show, reveal (conj)


  (die Konjugation vereint die Besonderheiten des assmilierten und des defektiven verbs)

        

 98. qawl - qwielsailor

        

 99. wasal
  waqa'
  waqaf - stop
  weħel - to be joined together, stuck
  wiret
  wiżen - to weigh
  weġa'
  Weak Verbs First Form Type 1
  First R = W

        

 100. barax
  jobrox-joborxu

  braxt
  barxet
  barxu

  CCN7B
  BARAX

  CCN7A - RAQAD (sleep)
  to scrape, erase