NAME

Question types


Start with


Question limit

of 63 available terms

Print test

59 Matching questions

 1. to guess
 2. because of that she had to go out again
 3. to dance
 4. whose turn is it?

  to touch
  idiomatic - pilfer, steal, tamper
 5. that you can't buy
 6. to forget
 7. she gave him the book

  he gave him it (m)

  she gave him it (f)
 8. top, summit, peak
 9. request, prayer, petition
 10. to testify
 11. Today I'm shattered
 12. back
 13. ...
 14. weather forecasting
 15. What! Is the food not yet ready?
 16. to fly
 17. to paint
 18. to wipe
 19. to forget

  forgetful
 20. to go down
 21. to get punishment, fine, suffer from
 22. sweeter (flavour)
 23. to snore
 24. forgetful

  she was forgetful
 25. what were they doing?
 26. it's too late now

  taxi is expensive
 27. to tire , take the head of

  this loud music is doing my head in
 28. lizard
 29. to fight
 30. to hide
 31. nobody said anything

  a little expensive the taxi, but better you do that
 32. to come near, to approach  to suck

  to lift

  to return, repeat, do again, come back
 33. for information

  what should I do?
 34. she washed her face

  she dressed quickly
 35. coast road
 36. expensive (only).

  high
  expensive
  loud

  higher
 37. to forgive, pardon

  I forgive you

  he forgives her

  they give her
 38. she asked her
 39. what was that man's name?
 40. I give them to you
 41. she went in her car

  so she decided to go to Sliema
 42. my father's will take me to the airport at 6pm
 43. maid, servant
 44. deserving, fitting, suitable, just, right
 45. in Marsalforn there is yellow sand and burning sun
 46. to live
 47. she opened the door (small) of her car

  she got in
 48. to sweep

  a new broom sweeps clean
 49. to give back, return
 50. SEE SKYPE
 51. I will be there tomorrow

  I would like to go to Gozo
 52. to receive, welcome
 53. how do you get to Comino from Ċirkewwa?

  by boat. You will have to rent a boat
 54. to cause to fly, to explode
 55. it leaves (f) for Cirkewwa from Valletta

  it arrives in Cirkewwa
 56. and thereafter
 57. necklace
 58. 1. her ear

  2. her ear, her two ears, her ears
 59. side
 1. a qalet + -li = qalitli or qaltli qalet + -lek = qalitlek or qaltlek qalet + -lna = qalitilna or qaltilna
 2. b ħebb (love ħAbb - ħEbb)

  jħebb - jħebbu

  ħebbejt - ħebbet

  used more in written Maltese

  TYPE 3
 3. c (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want
 4. d laqa'

  CCN4 - DAĦAQ
 5. e naħar - N-Ħ-R
  also noħor

  jonħor - jonħru
  nħort (onħort)

  naħar (mamma uses this form)
  naħret

  nħorna - tu-
  naħru  CCN9 or 7
  pg7 special note
 6. f Għalhekk kellha toħroġ mill-ġdid
 7. g fetħet il-bieba tal-karozza tagħha

  daħlet ġewwa
 8. h xehed
 9. i quċċata - qċaċet
 10. j PPREVEDA. BASSAR
 11. k u minn dakinhar 'il quddiem
 12. l ħafer

  naħfirlek

  jaħfrilha

  jaħfrulha

  CCN2 - ĦADEM
 13. m Missieri se jeħodni l-ajruport fis-6pm
 14. n Nesa
  jinsa - jinsew

  nsejt
  nsiet

  nsejna -tu
  nsew

  WV Type 3 N-S-J
 15. o nesa

  niesi

  Type 3: Weak verbs whose third root (R3) consonant is an invisible J.
 16. p tajjar
 17. q ħaslet wiċċha

  libset malajr
 18. r għal xi informazzjoni

  kif nagħmel
 19. s seftur - a - i
 20. t Radd

  nrodd - nroddu *rrod -rrodu

  raddejt

  raddet

  raddejna - tu - raddu/raddew
  Form 1 Strong verb type 3 - ĦABB
 21. u nagħtihomlok
  (i)ntihomlok
 22. v min imiss
  min imissu


  MESS - TYPE 3 - ĦABB
  missejt - MISS (mamma also) Messet (Misset)

  missejna - tu

  messu - missew
 23. w qata'

  CCN1 AGĦ3
 24. x kines - niknes - nikinsu

  knist - kinset
  knisna - tu
  kinsu

  CCN5B
  TILEF

  xkupa ġdida tiknes tajjeb
  xkupa - i
 25. y ħa ras

  Dik il-mużika għolja qiegħda tiħodli rasi
 26. z ħadd ma qal xejn

  ftit għalja t-taxi, imma aħjar tagħmel hekk
 27. aa issa tard wisq

  ghalja t-taxi
 28. ab marret BIL-karozza tagħha

  għalhekk iddeċidiet li tmur tas-Sliema
 29. ac widintha, widnejha

  widnejha
 30. ad tatu l-ktieb

  tahulu

  tahielu
 31. ae għat-tifrik - F-R-K - verbal noun Farak (obs)farrak - to break, smash into pieces, break up, crumble, to break up, crumble, smash, disintigrate

  Illum jiena mfarrak - perf. part.
 32. af titlaq għaċ-Ċirkewwa mill-Belt

  tasal iċ-Ċirkewwa
 33. ag gremxula - gremxul - gremxulijiet
 34. ah X'kien jismu dak ir-raġel?
 35. ai resaq

  jersaq - jersqu

  rsaqt - resqet

  rsaqna - tu
  resqu

  Unique Verb (pg 7)
  RESAQ
  reda' - refa' - reġa'
 36. aj mesaħ

  CCN4
  FETAĦ
 37. ak persuna li tinsa malajr
  jinsa malajr

  kienet tinsa

  niesi - sja - niesja / nesjin
 38. al ħeba
 39. am għali - għalja - għaljin
  aktar għali - regular comparative

  għoli - għolja - għoljin

  għola
 40. an qagħad

  CCN7B - BARAX
  CCN7A - RAQAD
 41. ao Kif! L-ikel għadu mhux lest?
 42. ap staqsietha
 43. aq tar
  jtir - jtiru

  tirt
  taret

  tirna - tu
  taru

  WV type 2 T-J-R
 44. ar talba, iet
 45. as Marsalfom hemm ramel isfar u xemx taħraq
 46. at triq il-kosta
 47. au xieraq - xierqa - xirqin/xerqin

  adj derived from an active participle
 48. av għada nkun hemm

  nixtieq immur Għawdex
 49. aw naħa - t
 50. ax dahar - dhur (m)
 51. ay żeba'
 52. az niżel - jinżel - jinżlu

  nżilt - niżlet
  nżila - tu
  niżlu

  CCN5 - KISER, KITEB
 53. ba li ma tistax tinxtara
 54. bb oĦLa
 55. bc X'kienu qed (qegħdin) jagħmlu?
 56. bd weħel
  jeħel - jeħlu

  weħilt

  weħlet

  weħilna

  weħlu

  WV First Form Type 1
 57. be Kif tmur Kemmuna miċ-Ċirkewwa?

  Bid-dgħajsa. Ikollok tikri dgħajsa."
 58. bf żifen

  CCN5
  KITEB
 59. bg ġiżirana - ġiżirajjen