NAME

Question types


Start with


Question limit

of 63 available terms

Print test

63 True/False questions

 1. tatu l-ktieb

  tahulu

  tahielu
  to dance

        

 2. PPREVEDA. BASSARto testify

        

 3. titlaq għaċ-Ċirkewwa mill-Belt

  tasal iċ-Ċirkewwa
  for information

  what should I do?

        

 4. tajjarto cause to fly, to explode

        

 5. tar
  jtir - jtiru

  tirt
  taret

  tirna - tu
  taru

  WV type 2 T-J-R
  she gave him the book

  he gave him it (m)

  she gave him it (f)

        

 6. staqsiethashe asked her

        

 7. widintha, widnejha

  widnejha
  she washed her face

  she dressed quickly

        

 8. gremxula - gremxul - gremxulijietmaid, servant

        

 9. X'kien jismu dak ir-raġel?what was that man's name?

        

 10. talba, ietrequest, prayer, petition

        

 11. ħebb (love ħAbb - ħEbb)

  jħebb - jħebbu

  ħebbejt - ħebbet

  used more in written Maltese

  TYPE 3
  to fight

        

 12. żifen

  CCN5
  KITEB
  to dance

        

 13. xehedto hide

        

 14. Għalhekk kellha toħroġ mill-ġdidWhat! Is the food not yet ready?

        

 15. li ma tistax tinxtarashe asked her

        

 16. Kif tmur Kemmuna miċ-Ċirkewwa?

  Bid-dgħajsa. Ikollok tikri dgħajsa."
  how do you get to Comino from Ċirkewwa?

  by boat. You will have to rent a boat

        

 17. qagħad

  CCN7B - BARAX
  CCN7A - RAQAD
  to live

        

 18. seftur - a - iside

        

 19. marret BIL-karozza tagħha

  għalhekk iddeċidiet li tmur tas-Sliema
  she opened the door (small) of her car

  she got in

        

 20. mesaħ

  CCN4
  FETAĦ
  to dance

        

 21. Missieri se jeħodni l-ajruport fis-6pmmy father's will take me to the airport at 6pm

        

 22. naħar - N-Ħ-R
  also noħor

  jonħor - jonħru
  nħort (onħort)

  naħar (mamma uses this form)
  naħret

  nħorna - tu-
  naħru  CCN9 or 7
  pg7 special note
  to snore

        

 23. qata'

  CCN1 AGĦ3
  to guess

        

 24. (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we wantSEE SKYPE

        

 25. xieraq - xierqa - xirqin/xerqin

  adj derived from an active participle
  for information

  what should I do?

        

 26. resaq

  jersaq - jersqu

  rsaqt - resqet

  rsaqna - tu
  resqu

  Unique Verb (pg 7)
  RESAQ
  reda' - refa' - reġa'
  to forget

        

 27. nesa

  niesi

  Type 3: Weak verbs whose third root (R3) consonant is an invisible J.
  ...

        

 28. weħel
  jeħel - jeħlu

  weħilt

  weħlet

  weħilna

  weħlu

  WV First Form Type 1
  to get punishment, fine, suffer from

        

 29. X'kienu qed (qegħdin) jagħmlu?what was that man's name?

        

 30. għal xi informazzjoni

  kif nagħmel
  she washed her face

  she dressed quickly

        

 31. ġiżirana - ġiżirajjennecklace

        

 32. nagħtihomlok
  (i)ntihomlok
  I give them to you

        

 33. persuna li tinsa malajr
  jinsa malajr

  kienet tinsa

  niesi - sja - niesja / nesjin
  to forget

        

 34. quċċata - qċaċettop, summit, peak

        

 35. ħebato hide

        

 36. niżel - jinżel - jinżlu

  nżilt - niżlet
  nżila - tu
  niżlu

  CCN5 - KISER, KITEB
  to fly

        

 37. żeba'to hide

        

 38. oĦLasweeter (flavour)

        

 39. issa tard wisq

  ghalja t-taxi
  it's too late now

  taxi is expensive

        

 40. u minn dakinhar 'il quddiemnecklace

        

 41. ġġieled

  Form VI - often expresses a reciprocal action (as well as passive)

  t+Form III
  t+ġieled
  ġġieled
  niġġieled+u
  niġġiel_du

  ġġieled+t
  [08:38:46] AYR: ġġi_lIdt
  [08:38:58 | Edited 08:39:15] AYR: [i]ġġilidt /iġ.ġi'litt/
  [08:39:57] AYR: CvCC

  ġġieled+x
  [08:41:24] AYR: ġġilidx
  [08:41:30] AYR: -lidx
  [08:41:32] AYR: cvcc

  ġġiel.det

  ġġi_lIdna

  Form VI
  to fight

        

 42. laqa'

  CCN4 - DAĦAQ
  it's too late now

  taxi is expensive

        

 43. triq il-kostashe asked her

        

 44. WERA FORM IV - VERY RARE

  ħtieġ - to be necessary form IX not in notes - formal
  ...

        

 45. dahar - dhur (m)maid, servant

        

 46. Kif! L-ikel għadu mhux lest?What! Is the food not yet ready?

        

 47. qalet + -li = qalitli or qaltli qalet + -lek = qalitlek or qaltlek qalet + -lna = qalitilna or qaltilnaSEE SKYPE

        

 48. Mess

  Form 1 Strong Verb Type 3 - CCN2
  ...

        

 49. MESS - JMISS - JMISSU. - SPECIAL VERB , SPECIAL LESSON - whose turnmy father's will take me to the airport at 6pm

        

 50. kines - niknes - nikinsu

  knist - kinset
  knisna - tu
  kinsu

  CCN5B
  TILEF

  xkupa ġdida tiknes tajjeb
  xkupa - i
  to fly

        

 51. ħadd ma qal xejn

  ftit għalja t-taxi, imma aħjar tagħmel hekk
  to tire , take the head of

  this loud music is doing my head in

        

 52. għali - għalja - għaljin
  aktar għali - regular comparative

  għoli - għolja - għoljin

  għola
  expensive (only).

  high
  expensive
  loud

  higher

        

 53. Radd

  nrodd - nroddu *rrod -rrodu

  raddejt

  raddet

  raddejna - tu - raddu/raddew
  Form 1 Strong verb type 3 - ĦABB
  to give back, return

        

 54. naħa - tto hide

        

 55. min imiss
  min imissu


  MESS - TYPE 3 - ĦABB
  missejt - MISS (mamma also) Messet (Misset)

  missejna - tu

  messu - missew
  to forget

        

 56. għada nkun hemm

  nixtieq immur Għawdex
  she washed her face

  she dressed quickly

        

 57. fetħet il-bieba tal-karozza tagħha

  daħlet ġewwa
  she washed her face

  she dressed quickly

        

 58. ħafer

  naħfirlek

  jaħfrilha

  jaħfrulha

  CCN2 - ĦADEM
  to forgive, pardon

  I forgive you

  he forgives her

  they give her

        

 59. Marsalfom hemm ramel isfar u xemx taħraqin Marsalforn there is yellow sand and burning sun

        

 60. għat-tifrik - F-R-K - verbal noun Farak (obs)farrak - to break, smash into pieces, break up, crumble, to break up, crumble, smash, disintigrate

  Illum jiena mfarrak - perf. part.
  Today I'm shattered

        

 61. ħa ras

  Dik il-mużika għolja qiegħda tiħodli rasi
  to live

        

 62. ħaslet wiċċha

  libset malajr
  1. her ear

  2. her ear, her two ears, her ears

        

 63. Nesa
  jinsa - jinsew

  nsejt
  nsiet

  nsejna -tu
  nsew

  WV Type 3 N-S-J
  to fly