NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. xi ħmistax-il Ewroabout €15

        

 2. ministru - a - isour

        

 3. oħxon - ħoxna - ħoxninfat

        

 4. l-isptar - l-isptarijietsmall beach

        

 5. xi erbgħa min-nies kolloxonly a few people

        

 6. morr - a - ilover

        

 7. L-Isla - Senglean - a- iSenglea - n

        

 8. Qimarchaic for worship
  standing

        

 9. mar ix-xogħol

  mar il-baħar
  he went to work

  he went to sea/ the beach???

        

 10. żebbuġa - żebbuġolive

        

 11. għaddas - a - adiver

        

 12. għamel x'għamelwhatever he did

        

 13. xitla - xtieliplants

        

 14. punentwest

        

 15. xi kultantsometimes

        

 16. għand tal-merċa
  għand il-growser
  at the gorcer's (2)

        

 17. kelb - kliebdog

        

 18. nutar - a - aservant, maid

        

 19. lapes - lapsijietpencil

        

 20. L-Iżvizzera - Żvizzeru - a - idrunkard

        

 21. il-Greċja
  Grieg - a - i
  Greece

        

 22. It-Turkija
  Tork - a - Torok
  Turkey - ish

        

 23. ħaġarsoutheast

        

 24. għand tal-laħamat the butcher's

        

 25. xewqa - troof

        

 26. Franza
  Franċiz - a - i
  France
  French

        

 27. infermier - a
  ners
  nurse (2)

        

 28. kemm hu twil

  kemm iddum / idum?
  how long is it?

  how long does it take?

        

 29. seftur - a - iservant, maid

        

 30. m'iniex waħdiI'm not alone

        

 31. ikrah - kerha - korohugly

        

 32. sajjied - a - asweeper, scavenger

        

 33. Għid (il-kbir)diver

        

 34. bir - bjarwell (n)

        

 35. L-Awstrija - k - ka - Awstrijaċiclerk

        

 36. suffara - sfafarwhistle

        

 37. ix-xogħol għad-darat about five

        

 38. bejjiegħ - a - aseller

        

 39. L-Iżvezja
  Żvediz - a - i
  Sweden - Swedish

        

 40. rebbieħ - a - awinner

        

 41. dejjaq - dejqa - dojoqthin

        

 42. irqiq - a - irqaqthin

        

 43. pustier - ipostman

        

 44. ħajjat - a - adiver

        

 45. sakranazz - a - ilover

        

 46. mużew - mużewijietmuseum

        

 47. fuq

  isfel
  nurse (2)

        

 48. tellief -a - asweeper, scavenger

        

 49. għalliem - a - ateacher

        

 50. żeffien - a - adigger

        

 51. kelliem - a - aloser

        

 52. bejt - bjutwell (n)

        

 53. dak (m)
  dik (f)
  dawk (p)
  that - m/s/p

        

 54. għoli - għolja - għoljinhigh

        

 55. ma jagħmel l'ebda partajmhe doesn't do any part time

        

 56. eżami - eżamijietexam

        

 57. gomma - gommomdeep

        

 58. twil - a - twaldeep

        

 59. fin-Nofsinhar tal-Ewropathin

        

 60. weħel x'weħelI'm not..

        

 61. pulizija - pulizija mara - pulizijabuyer

        

 62. waħdek għamiltu ix-xogħol tad-dardid you do your homework alone?

        

 63. attur -attriċi- atturiactor

        

 64. landa - laneddeep

        

 65. ħareġ mill-knisija

  ħareġ minngħand tal-laħam

  ħareġ minn fuq il-bejt
  to come out from / be coming from
  he came out of the church

  he came out of the butcher's

  he came from on the roof

        

 66. waħdi
  waħdek
  waħed
  waħedha

  waħedna
  waħedkom
  waħedhom
  I am alone , by myself etc

        

 67. perit - (a) - idigger

        

 68. għarus - a - għarajjesgirl / boyfriend

        

 69. ħabsi - ħabsija - ħabsinhigh

        

 70. xtajta - xtajtietsmall beach

        

 71. xabbat - a - xabbaturiclimber

        

 72. minn Ħal Qormihe's from Qormi

        

 73. It-Tuniżija -
  Tuneżin - a - i
  Tunisia - n

        

 74. skrivan - a - skrivanidrunkard

        

 75. għanda lil xi ħadd jigi minnha Malta?does she have anyone related to her in Malta?

        

 76. kennies - a - aspeaker

        

 77. tramuntana

  nofsinhar

  lvant

  punent
  this m/f/p

        

 78. dell- dellijietpencil

        

 79. prinċipjantsometimes

        

 80. deffien - a - adigger

        

 81. ċangaboulder

        

 82. tilef x'tilefI'm not..

        

 83. fond - a - inotary

        

 84. x'jogħġobha Malta lil Linda?at the butcher's

        

 85. ħalliel - a - ħallelinteacher

        

 86. jien m'iniexI'm not..

        

 87. kittieb - a - awriter

        

 88. xlokksoutheast

        

 89. namrat - a - ilover

        

 90. surmast - a - surmastijietcliff

        

 91. xufier - a - adriver, chauffeur

        

 92. raħal - irħula

  (Ħal-)
  upstairs

  downstairs

        

 93. dan (m)
  din (f)

  dawn (p)
  this m/f/p

        

 94. ma taħdimxshe doesn't work

        

 95. xegħma - xegħmaterasers

        

 96. geddum - gdiedemchin

        

 97. xerrej - xerrejja - xerejjanarrow

        

 98. xil-ħamsadriver, chauffeur

        

 99. rdum - rdumijietshadow

        

 100. riga - rigiwell (n)