NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

98 True/False questions

 1. kiser - jikser

  v.I
  to drink

        

 2. daħal - jidħolto enter + fi when w/o def article

        

 3. demm (m)accused

        

 4. bajtra - bajtriet (tax-xewk)prickly pear

        

 5. seraq - jisraq
  v.I

  serrieq, ħalliel
  to dream

  dream

        

 6. l-azzarlard, fat, grease, bribery

        

 7. qagħad bil-qiegħda

  qagħad bil-wieqfa
  son, sons

  daughter

        

 8. ħażż - jħożż

  v.I

  il-ħażż
  to dream

  dream

        

 9. ħabaqsteel

        

 10. it-tielet lezzjonithe third lesson

        

 11. ġildleather

        

 12. għasluġ - għesieleġguard, sentinel, police station

        

 13. iben - ulied

  bint - ulied
  son, sons

  daughter

        

 14. doċċa - doċoċshower

        

 15. tina - tin - ietfig

        

 16. brinġiela - brinġielstone

        

 17. raqad - jorqodto sleep

        

 18. ir-raba' lezzjonithe fourth lesson

        

 19. din mhi ħaddto say

        

 20. kien imdejjaq lishe is nobody

        

 21. ħares - jħaresto see

        

 22. qabeż - jaqbeżto jump

        

 23. nesa - jinsa

  ħareġ mir-ras
  to break

        

 24. għadma - għadamguard, sentinel, police station

        

 25. l-inbid qares isir ħallshe is nobody

        

 26. kewkba - kwiekebstar (astro)

        

 27. qorq - qrieqto stop

        

 28. ħalef - jaħlefto think

        

 29. ġebla - ġebelto kill

        

 30. geddum - gdiedemstar (astro)

        

 31. id-denifever

        

 32. tewmi - ja - minhe did the right thing

        

 33. kustilja - kustiljito kill

        

 34. majjal - ipig

        

 35. wasal - jasal

  wasalna Malta
  to arrive

  we arrived in Malta

        

 36. xorob - jixrob

  v.I
  to break

        

 37. waqa' - jaqa'

  v.I
  to listen, hear

        

 38. qatel - joqtolto kill

        

 39. ħaseb - jaħsebto think

        

 40. Dawn mhuma xejnthese are nothing

        

 41. ħalaq - jaħlaqto create, invent

        

 42. ma felaħx joqgħod bil-wieqfato stand, to stop, to stay

        

 43. qaleb - jaqlebto lose

        

 44. iblah - belha - bolohto kill

        

 45. il-knisjaat church

        

 46. nagħniegħplaster, chalk

        

 47. tantso much

        

 48. żjara - żjajjarto see

        

 49. xtara - jixtri

  v.VIII
  to buy

        

 50. bagħat - jibgħatto stop

        

 51. rebaħ - jirbaħ

  v.I
  to win

        

 52. it-tieni lezzjonithe third lesson

        

 53. sema' - jisma

  v.I
  to listen, hear

        

 54. qagħad - joqgħodto stand, to stop, to stay

        

 55. is-sbuħijato say

        

 56. borġ - braġglass

        

 57. widna - widnejn

  widintni - widnejja
  ear

  my ear

        

 58. ġibsplaster, chalk

        

 59. fakar - jifkarto remember

        

 60. berqa
  sajjeta
  he did the right thing

        

 61. qal - jgħidto sleep

        

 62. xaħamlard, fat, grease, bribery

        

 63. tilef - jitlefto lose

        

 64. għalaq - jagħlaq

  v.I
  to cry

        

 65. wieġeb - jwieġeb

  v.III
  to win

        

 66. qata' - jaqta'

  v.I
  to cut

        

 67. naddaf - jnaddaf

  v.II
  to cry

        

 68. bniedem - bnedminchin

        

 69. ġenna - iet

  ġenna ta' l-art
  son, sons

  daughter

        

 70. kif dejjem hekk?what do you mean, it's always the case?

        

 71. xtajta - xtajtietto lose

        

 72. ħafer - jaħferto forgive

        

 73. nisrani - nisranija - nsararude

        

 74. ħabs - ħabsijietprison

        

 75. denb - dnubblood

        

 76. dan mhu xejnthis is nothing

        

 77. beka - jibki

  v.I
  to drink

        

 78. kienet għand tal-ħanut tal-inbidrib

        

 79. hemm x'libes?

  kif inhu liebes?
  son, sons

  daughter

        

 80. ħolom - joħlom
  v.I

  ħolma - ħolm
  to steal

  thief (2)

        

 81. l-Iżvezja
  Żvediz - a - i
  Sweden - ish

        

 82. il-ħelsienbeauty

        

 83. sewwa għamellard, fat, grease, bribery

        

 84. ħġieġaglass

        

 85. żring - ijietsandal

        

 86. għażeb - għewieżebbachelor

        

 87. mqareb - mqarba - mqarbinto translate

        

 88. għassa - għasesguard, sentinel, police station

        

 89. għajjur - ajealous

        

 90. pastaż - a - psatażrude

        

 91. tarzna
  baċir - i (dock
  dockyard
  dock

        

 92. libes - jilbesto lose

        

 93. is-sitt lezzjonithe sixth lesson

        

 94. waqaf - jieqafto stop

        

 95. għodos - jogħdosto dive

        

 96. mixliaccused

        

 97. il-ħames lezzjonithe fifth lesson

        

 98. Il - Karnival (def. art)at church