NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. baħar maqlub

  Trakk maqlub
  rough sea

  overturned truck

        

 2. fil-mijarest, change, remainder

        

 3. Kif inhu liebes?
  x'hemm libes

  Kif inhuma lebsin?
  ear - s / 2 ears

  my ear; my ears; my two ears

  my ear

        

 4. Sqallia-Sicily

        

 5. deher - jidher

  dhirt
  dehret
  dhirna
  dhirtu
  dehru
  to show

        

 6. bqijapercent

        

 7. bastiment - i
  vapur - i
  200

  2000

        

 8. ħalaq - joħloq
  ħlaqt
  ħalqet
  ħlaqna
  ħlaqtu
  ħalqu
  to say

        

 9. mhux kbir daqsihe is not as old as me

        

 10. akbar
  iżagħar
  spring (season)

        

 11. siġra - siġar - siġrietcloud (uncountable / countable)

        

 12. xebba - xbejbietyoung woman

        

 13. illum il-ġurnatapercent

        

 14. newwel - jnewwel
  innewlu - tnewlu - inewlu

  newwili il-melħ
  Paul's son

  Paul's daughter

  Paul's wife

        

 15. għamel ħsarato damage

        

 16. mija
  mitt (used with sing. noun)
  100

        

 17. għaġġel - jgħaġġelto pass

        

 18. laqgħa - tmeeting

        

 19. mittejn

  elfejn
  200

  2000

        

 20. suq - swieqto drive

        

 21. maltemp

  maltempata, tempesta
  bad weather

  storm (2)

        

 22. hu kbir daqsioften, continuously

        

 23. riedetoften, continuously

        

 24. għall-bqija ta' għomrufor the rest of his life

        

 25. qabar - oqbratomb

        

 26. qalil - a - qlielrigid, severe, fierce, cruel difficult, extremely naughtly

        

 27. qal - jgħid
  għid
  qalet
  għidna
  għidtu
  qalu
  to create

        

 28. fetaħ - jiftaħ
  ftaħt
  fetħet
  ftaħna
  ftaħtu
  fetħu
  to say

        

 29. hu akbar minni sentejnhe is not as old as me

        

 30. saq - jsuqto drive

        

 31. it-tnejn li humaboth of them

        

 32. ġera - jiġrito run

        

 33. ma kienx moħħu hemmhe didn't have his mind on the problem
  lit. he wasn't his head there

        

 34. kustilja - jirib

        

 35. qabeż - jaqbeż
  qbiżt
  qabżet
  qbiżna
  qbiżtu
  qabżu
  to say

        

 36. qawwi - ja - jinstrong, fat, plump

        

 37. jingħatameeting

        

 38. kemm-il baqra / tiġieġa / siġġu għandek?

  Kemm-il + noun sing
  body

  my / our body

        

 39. mixli - ja - jinaccused

        

 40. għarraq- jgħarraqto drown

        

 41. bidwi - bdiewanail (body)

        

 42. sikwitSicily

        

 43. ċurkett - ċrieketnail (body)

        

 44. wasal tard l-iskolato arrive late to school

        

 45. rieqed - rieqda - riqdin / reqdin

  dieħel - dieħla - diħlin / deħlin

  sieket - siekta - siktin / sektin
  broken plurals - sleeping

  entering

  silent

        

 46. taġen - twieġennail (body)

        

 47. għalaq - jagħlaq
  għalaqt
  għalqet
  għalaqna
  għalaqtu
  għalqu
  to shut

        

 48. ragħad u sajjettimeeting

        

 49. qarabagħalija - qarabagħalimarrow

        

 50. bin Pawlu

  bint Pawlu

  mart Pawlu
  Paul's son

  Paul's daughter

  Paul's wife

        

 51. mgħaġġel - mgħaġġla - mgħaġġlinhurried

        

 52. tfulitichildhood

        

 53. rebbiegħaspring (season)

        

 54. qagħad - joqgħod bil-qiegħda / bil-wieqfa

  qgħadt
  qagħdet
  qgħadna
  qgħadtu
  qagħdu
  to shut

        

 55. ġewnaħ - ġwinħajnwing - s or 2 wings

        

 56. ġisem - iġsma

  ġismi - ġisimna
  body

  my / our body

        

 57. darba f'ġimgħa
  darba fil-ġimgħa
  older
  younger

        

 58. ħu Pawlu

  l-aħwa ta' Pawlu
  Paul's brother

  Paul's brothers

        

 59. mħadda - mħaddedpillow

        

 60. qara - jaqra
  qrajt
  qrat
  qrajna
  qrajtu
  qraw
  to create

        

 61. miżżewweġ - miżżewġa - miżżewġinhurried

        

 62. widna - widnejn

  widnejja

  widinti - widnejja
  cross, affliction

  to make the sign of the cross

  crossroads

        

 63. sieq - saqajn

  saqajja
  leg

  my leg; my two legs; my legs; my foot; my two feet; my feet

        

 64. l-għan - l-għanijietpurpose, goal

        

 65. daħak - jidħak
  dħakt
  daħket
  dħakna
  dħaktu
  daħku
  to laugh

        

 66. ħabat - jaħbat
  ħbatt
  ħabtet
  ħbatna
  ħbattu
  ħabtu
  to collide

        

 67. għadda - jgħaddito drown

        

 68. qawwi - aqwa
  oħxon - eħxen
  fqir - ifqar
  għali - ogħla
  to read

        

 69. jiena mgħaġġla

  M'hemmx għaġla.
  Tgħaġġel xejn
  hurried

        

 70. żewġha
  ir-raġel tagħha
  her husband (2)

        

 71. fl-età tiegħuat his age

        

 72. ħabs - ħabsijietpillow

        

 73. ajkla - ajklieagle

        

 74. sab - jsib
  sibt
  sabet
  sibna
  sibtu
  sabu

  insib
  issib
  isib
  issib
  insibu
  issibu
  isibu
  to find

        

 75. libsa - lbiesidress, suit

        

 76. ġerħa - ġrieħi

  ġeraħ - jiġraħ
  injury

  to injure

        

 77. fuqiex kienet il-lezzjonifrying pan

        

 78. maqtul - a - linstrong, fat, plump

        

 79. xalla - xalel
  xalpa - i
  ship (2)

        

 80. salib - slaleb

  radd is-salib

  salib it-toroq
  Paul's son

  Paul's daughter

  Paul's wife

        

 81. sħaba - sħab / sħabiettree -uncountable - countable

        

 82. sejjah - jsejjah

  sejjah lil ħuk biex tiġu tieklu
  to call

  call your brother for dinner

        

 83. qabeż mit-tieqahe jumped out of the window

        

 84. difer - dwiefernail (body)

        

 85. għer - għeret
  jgħir
  to become jealous

        

 86. l-għaqda - l-għaqdietunion

        

 87. ittra - iletter (both alphabet & mail)

        

 88. oħt - aħwasister

        

 89. m'għandux kwiethe's never quiet
  lit. he doesn't have quiet

        

 90. sensjaredundancy

        

 91. bieżel - la - biż/beżlinhardworking (broken plural)

        

 92. liebes - sa - lesbsin/libsinwearing

        

 93. xtara - jixtri
  xtrajt
  xtrat
  xtrajna
  xtrajtu
  xtraw
  to buy

        

 94. sagħtejn biss bogħodtwo hours away

        

 95. imqassijietscissors

        

 96. għadd - jgħodd

  l-għadd
  to count

  number, the count

        

 97. radd - jrodd

  jekk jogħġbok roddli dak il-ktieb lura
  to give back, return, restore

  please return that book

        

 98. eżerċita -
  jeżerċita
  older
  younger

        

 99. Nhar il-Ħamis li ġej / għaddanext / last Thursday

        

 100. warda - ward / wardietroses (uncountable / countable)