NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms

Print test

99 True/False questions

 1. stqarr - jistqarr v.X

  stqarrija
  to own up, confess, profess
  v.X

  declaration, confession, statement

        

 2. ħmar il-lejlnightmare

        

 3. biegħ - jbigħwindow

        

 4. dejjaq - dejqa - dojoqnarrow

        

 5. it-tifel iż-żgħirhis / the youngest son

        

 6. ħafer - jaħfer

  CCN2 A
  to bite

        

 7. żjara - żjajjarvisit (n)

        

 8. mija u tlieta u erbgħin143

        

 9. għandi ħames snin
  għandi ħdax-il sena
  għandi mitt sena
  I'm five years old
  I'm 11 years old
  100 years old

        

 10. sebat itfal

  tliet subien

  erbat ibniet
  seven children

  three boys

  four girls

        

 11. it-Tnejn

  is-Sibt
  Sunday
  Wednesday

        

 12. tuffieħa - tuffieħ - tuffiħietchicken-s (uncountable)

        

 13. ħabb - jħobb

  type 3

  mħabba
  to love

  love, affection, fondness

        

 14. fellus - flielesto fill

        

 15. wiesa' - wiesgħa - wiesgħa / wesgħin143

        

 16. u taf x'qal wkoll l-għalliem?and do you know what the teacher also said?

        

 17. Il-Ħamis, l-għoxrin ta' Mejjuon Thursday, 20th May

        

 18. bajjad - jbajjad

  il-bajjad
  to whitewash

  the whitewasher

        

 19. ċint - ċnutfloor (1st, 2nd ect)

        

 20. gidma - gidmietbite (n)

        

 21. spettur - spettriċi - spetturimosquito

        

 22. ċaħad - jiċħad

  CCN4 A
  to deny, dismiss

        

 23. l-azzarsteel

        

 24. beża' - jibża'

  CCN4 A:għ3
  fetaħ
  to be afraid

        

 25. tieqa - twieqiyard

        

 26. għadma - għadammarsh, lake, pool, pond

        

 27. artab - ratba - rotobsoft

        

 28. ħanżir żgħir
  ħnieżer żgħar
  pig

  pork

        

 29. kemm huma l-wieħed?how much for one?

        

 30. ħadem - jaħdem
  CCN2 A

  ħaddiem - a - a
  to forgive

        

 31. qawsalla - elrainbow

        

 32. it-tamahope

        

 33. it-tifla il-kbirahope

        

 34. l-għażż

  għażżien - a - għażżenin or għażżinin
  seven children

  three boys

  four girls

        

 35. papra - ibroom

        

 36. sejjaħlibuttocks

        

 37. mela - jimlato fill

        

 38. tiġieġ -a - tiġieġietchicken-s (uncountable)

        

 39. qattel - jqattel

  qattiel - a - a
  to build

  builder

        

 40. fis-siegħaat one o'clock

        

 41. ikteb - iktbu

  aħsel - aħslu

  agħlaq - agħlqu
  Imp.
  kiteb

  ħasel

  għalaq

        

 42. ibniskin

        

 43. warranibuttocks

        

 44. kemm hemm kotba?how many book are there?

        

 45. arloġġ - ifloor (1st, 2nd ect)

        

 46. mess - jmissto fill

        

 47. xi ħlewhope

        

 48. xkupa - ibroom

        

 49. oħxon - ħoxna - ħoxninguilty

        

 50. ħanżir - ħnieżer

  majjal
  pig

  pork

        

 51. iftaħ - iftħu (CCN4A)

  orqod - orqdu (CCN7)

  idħol - idħlu (CCN6)
  Imp.
  kiteb

  ħasel

  għalaq

        

 52. bitħa - btieħiwindmill

        

 53. Nhar or fit-tlieta ta' Frar

  F'nofs in-nhar
  on the third of Feb

  at midday

        

 54. mhux għaljin, hux?they're not expensive, are they?

        

 55. saqaf - soqfa

  saqaf fuq rasu
  ceiling

  roof over one's head

        

 56. is-sabarsteel

        

 57. xehed - jixhed
  CCN5 A
  to testify, give evidence

        

 58. min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra101 chairs

        

 59. mallimy son

        

 60. żifen - jiżfen

  CCN5
  KISER
  to forgive

        

 61. ħati - ħatja - ħatjinguilty

        

 62. siegħa - tduck

        

 63. it-tifla l-kbirathe oldest daughter

        

 64. tafa' - jitfa'at that time

        

 65. tliet pari ngwantiwindow

        

 66. l-arloġġ 'il quddiem

  l-arloġġ lura

  l-arloġġ tajjeb
  January

  March

  August

        

 67. rtubafrost

        

 68. tlett iħmirsteel

        

 69. għaxar euros il-wieħedten euro each

        

 70. għaref - għarfa - għorriefalearned, wise

        

 71. dawk għandom xahar bissthey're not expensive, are they?

        

 72. f'dak il-ħinat that time

        

 73. mitt siġġu u wieħedwindmill

        

 74. bajda - bajd - bajdietraw, unripe, undercooked

        

 75. bena - jibni

  bennej - a - a
  to build

  builder

        

 76. tilef - jitlef
  tilfet - tilfu

  CCN5B
  TILEF

  tellief -a - a
  to lose

  loser

        

 77. nej - nejja - nejjinraw, unripe, undercooked

        

 78. ġildaskin

        

 79. qabad - jaqbad

  CCN1 A

  dik id-dar qabdet il-bieraħ
  to catch, seize, hold, to catch fire

  that house caught fire yesterday

        

 80. seraq - jisraq
  CCN 4 B
  telaq

  is-serq
  to steal

  theft, robbery

        

 81. gidem - jigdem

  CCN5 A
  to bite

        

 82. sular - ifloor (1st, 2nd ect)

        

 83. irqiq - a - irqaqthin

        

 84. bejjiegħ - a - ato sell

        

 85. il-mejda hi twila żewġ metrithe table is two metres long

        

 86. il-ġlatasteel

        

 87. nemusa - nemus - nemusietmosquito

        

 88. ġlatahope

        

 89. marid - a - mordasick

        

 90. x'data għandna illum?marsh, lake, pool, pond

        

 91. (tfal) subien

  (tfal) bniet
  boy - s

  girl - s

        

 92. xmara - xmajjarriver

        

 93. mitħna - mtieħenwindmill

        

 94. Jannar

  Marzu

  Awissu
  January

  March

  August

        

 95. il-Ħadd
  l-Erbgħa
  Sunday
  Wednesday

        

 96. gideb - jigdeb

  CCN5

  giddieb - a - a
  to work

  worker

        

 97. waqt l-ikelhope

        

 98. għadira - għadajjarbone

        

 99. xewka - iet - xewk

  bix-xewk
  Monday

  Saturday