NAME

Question types


Start with


Question limit

of 108 available terms

Print test

108 True/False questions

 1. fwiedliver

        

 2. ir-rotabicycle

        

 3. neputi / neputijaaverage / s

        

 4. dehraappearance

        

 5. L-iskolaat school

        

 6. Qed inħares bissShe's giving us bad looks

        

 7. ingħataawarded
  administered (meds)

        

 8. l-ebda

  L-ebda Malti
  bottom

  the bottom of the sea

        

 9. Imnieħernose

        

 10. żeffien/adancer/s

        

 11. Qtigħ
  Qtigħ il-qalb
  pregnant

  she is pregnant

        

 12. il-meeting gie imħassar

  ħassart
  ħassart
  ħassar
  ħassret
  ħassarna
  ħassartu
  ħassru
  cancelled / deleted

  The meeting was cancelled

  I cancelled etc

        

 13. l-għenbamouth

        

 14. kalzettisausage

        

 15. X'intiena kien hemmWhat a stink there was

        

 16. Qed tidkerhilnadespite

        

 17. xi tfisser dik il-kelma bl-ingliż?What does that word mean in English?

        

 18. sewwieq/adisease / s

        

 19. flokkliver

        

 20. iz-zalzettsausage

        

 21. tabib / tobbafriend/s

        

 22. ġurdiendisease / s

        

 23. Il-kaġunpear

        

 24. habib / ħbiebfriend/s

        

 25. il-bettieħamelon

        

 26. filwaqtwhile

        

 27. x'jgħidulha dik bil-malti?What do you do for a living?

        

 28. minkejjadespite

        

 29. titjiblease

        

 30. togħmaflavour

        

 31. mitejn elfdespite

        

 32. Ninten / NintnuHe / it was smelling

        

 33. Aġġornataupdated

        

 34. siegħa / sigħathours

        

 35. Għali /ja wisqfight

        

 36. kburproud

        

 37. matul
  matul il-lejl
  matul ix-xahar ta' Lulju
  story / stories
  of stories

        

 38. Kelmtejn tal-awturseafood

        

 39. kirjalease

        

 40. qasamtile / tiles?

        

 41. David jixbah lili

  Jien nixbah lilu
  David looks like me

  I look like him

        

 42. L-aħbardamage

        

 43. x'tagħmel fil-ħajja?in the evening

        

 44. Sidthe owner

        

 45. demmblood

        

 46. medja / medjidebt / s

        

 47. baqracow

        

 48. mur dritgo straight

        

 49. ċikonjastork

        

 50. Kien qed jintenhe used to say

        

 51. ta' filgħaxijaawarded
  administered (meds)

        

 52. żwieġmarriage

        

 53. piżweight

        

 54. il-lanġasathe cause

        

 55. kliewikidneys

        

 56. madumas soon as

        

 57. Issa gawdih / ja

  Gawdi! Gawdu!
  Now enjoy it (m/f)

  Enjoy! (s/p)

        

 58. l-isturdamentdizziness / nausea

        

 59. ċattiprison

        

 60. dejn / djundebt / s

        

 61. il-qiegħ

  il- qiegħ
  bottom

  the bottom of the sea

        

 62. nawguralekcongratulations

        

 63. qed iħossni ħażinI am (feel) sick

        

 64. ix-xahar li għaddalast month

        

 65. żewġ kelmiettwo words

        

 66. it-tqalapregnancy

        

 67. għadni kif hadt siegha nistrieh

  għadek kif ħadt siegħa tietrieh
  I've just had an hour's rest

  You've just had an hour's rest

        

 68. minn isfelfrom downstairs

        

 69. ghandi pjeccir hafna li nismgha minn ghandek dalwaqtthe earlier you realise that

        

 70. kamra / kmamarroom/s

        

 71. ħadt pjaċir nitkellem miegħekit was nice talking to you

        

 72. dur lejn ix-xellug / il-leminturn left / right

        

 73. ħalqawarded
  administered (meds)

        

 74. żieda / żidiettwo words

        

 75. fis-sigħat ta' warapeach

        

 76. iċ-ċangabeef

        

 77. saqaf / soqfafewer

        

 78. il-ħarufprison

        

 79. pjuttostquite

        

 80. daqsxejna bit

        

 81. ġliedakidneys

        

 82. żgħażagħyouth

        

 83. lanqas taffewer

        

 84. mistoqsijalease

        

 85. luminatisoft drinks

        

 86. uġiegħ fl-istonkustomach ache

        

 87. qmisshirt

        

 88. il-Beltinthe cause

        

 89. qalzietkidneys

        

 90. kuġin ma' missier TonyTony's father's cousin

        

 91. inqasfewer

        

 92. istorija / istejjer
  tal-istejjer
  story / stories
  of stories

        

 93. tqila
  Inqabdet tqila
  pregnant

  she is pregnant

        

 94. tahlitamixture

        

 95. aktar ma tinduna kmieni b'danroom/s

        

 96. mard /adisease / s

        

 97. kien jgħidluHe / it was smelling

        

 98. sħiħprison

        

 99. ħut tal-baħarA word about the author

        

 100. qribnear, close

        

 101. ħabsdamage

        

 102. ħsaraprison

        

 103. mill-banda l-oħraon the other hand

        

 104. xarabankbus

        

 105. mallitile / tiles?

        

 106. Jittieħed

  mard li jittieħed

  Raġel jittieħed l-isptar
  David looks like me

  I look like him

        

 107. bieb / bibiendoctor /s

        

 108. il-ħawħalamb