NAME

Question types


Start with


Question limit

of 109 available terms

Print test

104 Matching questions

 1. What? Where?
 2. How much is this?
 3. Malta is a wonderful country
 4. Where do you live?
 5. Big/ Small
 6. Wish Someone Something
 7. Excuse me ...! (to ask for something)
 8. Where are you from?
 9. Hold on please! (phone)
 10. Thank you (very much)!
 11. Can You Speak Slowly?
 12. Excuse me! ( to pass by)
 13. Good/ Bad/ So-So.
 14. How old are you?
 15. I have to go
 16. Do you like it?
 17. Enjoy! (for meals...)
 18. Can You Say It Again?
 19. Good luck!
 20. Good night!
 21. I'd like to visit Malta one day
 22. English Greetings
 23. Happy new year!
 24. My name is ...
 25. Seven, Eight, Nine, Ten
 26. What Does "gato" Mean In English?
 27. Give me this!
 28. Today/ Now
 29. What's That Called In Maltese?
 30. Mr.../ Mrs..../ Miss...
 31. I Don't Know!
 32. What time is it?
 33. Yes/ No
 34. I live in (the U.S/ Malta)
 35. Hi!
 36. Bless you (when sneezing)
 37. I really like it!
 38. Hey! Friend!
 39. This/ That. Here/There
 40. What Is This?
 41. Nice to meet you!
 42. Congratulations!
 43. I need a doctor
 44. I feel sick.
 45. Don't worry!
 46. One, Two, Three
 47. Nothing much
 48. I love you!
 49. I'm hungry/ thirsty.
 50. You're very kind!
 51. I work as a (translator/ businessman)
 52. Tomorrow/ Yesterday
 53. What's your name?
 54. I like Maltese
 55. My Maltese is bad.
 56. What's new?
 57. Did you like it here?
 58. I'm from (the U.S/ Malta)
 59. I will be right back!
 60. I'm lost
 61. It's 10 o'clock. 07:30pm.
 62. I'm (twenty, thirty...) years old.
 63. No Problem!
 64. Good/ So-So.
 65. Welcome! (to greet someone)
 66. Oh! That's good!
 67. Just a little.
 68. One moment please!
 69. How are you?
 70. I'm looking for john.
 71. I've been learning Maltese for 1 month
 72. Write It Down Please!
 73. Come with me!
 74. I missed you so much!
 75. Go straight! then turn left/ right!
 76. Can you help me?
 77. What do you do for a living?
 78. In The Morning/ Evening/ At Night.
 79. How Do You Say "Please" In Maltese?
 80. I Don't Understand!
 81. Me/ You. Him/ Her.
 82. See you later!
 83. You're welcome! (for "thank you")
 84. Really!
 85. And you?
 86. Good morning!
 87. Happy birthday!
 88. I Have No Idea.
 89. Say hi to John for me
 90. Here you go! (when giving something)
 91. I'm fine, thanks!
 92. Four, Five, Six
 93. Do you speak (English/ Maltese)?
 94. Can I help you?
 95. Hurry up!
 96. Sorry (for a mistake)
 97. Merry Christmas!
 98. I need to practice my Maltese
 99. I'm (American)
 100. Where is the (bathroom/ pharmacy)?
 101. Good bye!
 102. Good night and sweet dreams!
 103. Good evening!
 104. Look!
 1. a Wiehed, tnejn, tlieta
 2. b Nixtieq inzur Malta xi darba.
 3. c Dan x' inhu?
 4. d Tini dan!
 5. e Happy Birthday!
 6. f Ghogbok?
 7. g Kif tghidha bil-Malti?
 8. h Ma nafx!
 9. i Mhux problema
 10. j Maltese Greetings:
 11. k L-ghodwa t-tajba/ Bongu
 12. l Iva/ le
 13. m Nahdem bhala (translator/ negozjant)
 14. n Titkellem (bl-Ingliz/ bil-Malti)?
 15. o Grazzi (hafna)
 16. p Il-Malti tieghi huwa hazing
 17. q Ghandi bzonn tabib
 18. r Merhba
 19. s Fejn toqghod?
 20. t Tajjeb/ Imsomma
 21. u Ghogbitni hafna!
 22. v Iktibha jekk joghgbok
 23. w Skuzi!
 24. x Ibqa sejjer dritt! Dur xellug/ lemin
 25. y U int?
 26. z Ftit.
 27. aa Immissjajtek hafna!
 28. ab Int gentili!
 29. ac Narak iktar tard!
 30. ad X' taghmel fil-hajja?
 31. ae erbgha, hamsa, sitta,
 32. af Ejja mieghi!
 33. ag Prosit!
 34. ah Mument, jekk joghgbok
 35. ai Il-lejl it-tajjeb u ohlom sabih
 36. aj Kemm jiswa dan?
 37. ak Kemm ghandek zmien?
 38. al ...
 39. am L-ghaxra. Is-sebgha u nofs ta' filghaxija.
 40. an Tista tghini?
 41. ao Isa! Tajjeb!
 42. ap Zomm il-linja jekk joghgbok
 43. aq Is-sena t-tajba
 44. ar Intlift
 45. as Kif tghid "please" bil-Malti?
 46. at Illum/ Issa
 47. au Ghandi bzonn nipprattika l-Malti
 48. av Caw!
 49. aw Inhobb il-Malti
 50. ax Nista nghinek?
 51. ay Fejn (hu l-banju/ hi l-ispizerija)?
 52. az Good Luck!
 53. ba Skuzi...!
 54. bb Xiex? Fejn?
 55. bc Tajjeb, grazzi!
 56. bd Kif int?
 57. be Tista terga tirrepeti?
 58. bf Malta pajjiz sabih hafna.
 59. bg Tinkwietax
 60. bh Aw! Habib!
 61. bi Filghodu/ Filghaxija/ Bil-lejl
 62. bj Vera!
 63. bk Jien minn (l-Amerika/ Malta)
 64. bl Qieghed infittex lil John
 65. bm Tajjeb/ Hazin/ Imsomma
 66. bn Kbir/ zghir
 67. bo Ghandi (ghoxrin, tletin..) sena.
 68. bp Ghada/ Ilbierah
 69. bq Ghandi pjacir!
 70. br Il-lejl it-tajjeb!
 71. bs Noqghod (l-Amerika/ Malta)
 72. bt Xi tfisser "lingua" bl-ingliz?
 73. bu Ghandi l-guh/ Ghandi l-ghatx
 74. bv Din/ Dak. Hawn/ hemm
 75. bw Skuzani
 76. bx Evviva
 77. by Sur../Sinjura.../Sinjorina.../
 78. bz M' ghandix idea.
 79. ca Jien Amerikan
 80. cb Mhux nifhem!
 81. cc X' hin hu?
 82. cd Ma niflahx
 83. ce X' jismek?
 84. cf sebgha, tmienja, disgha, ghaxra
 85. cg Tista titkellem bilmod?
 86. ch Jien jisimni ...
 87. ci Minn fejn int?
 88. cj Aghggel!
 89. ck Ha nerga nigi
 90. cl Ghogbok hawn?
 91. cm Xejn specjali
 92. cn Ta' xejn.
 93. co Gawdi!
 94. cp Ilni nitghallem il-Malti ghal xahar
 95. cq Ara!
 96. cr Ha jkolli mmur
 97. cs Jien/ Int. Hu/ Hi
 98. ct Sellili ghal John
 99. cu Il-Milied it-tajjeb
 100. cv Hello
 101. cw Wara nofs inhar it-tajjeb
 102. cx Ha!
 103. cy X' hemm gdid?
 104. cz Inhobbok!